Trao phụ tùng chính hãng đến tận tay và phục vụ tối đa nhu cầu của Khách Hàng với thời gian và giá tốt nhất.Nhận đặt hàng theo nhu cầu. PHỤ TÙNG CABIN-NỘI THẤT, PHỤ TÙNG ĐỘNG CƠ, PHỤ TÙNG KHUNG GẦM, PHỤ TÙNG HỘP SỐ, PHỤ TÙNG ĐIỆN, PHỤ KIỆN
 BẢNG MÃ PHỤ TÙNG XE HD100, HD65, HD72, HD78, LIBERO, MIGHTY, PORTER
 STT  MÃ PT  TÊN PHỤ TÙNG
1 1471708500 CỔ DÊ ỐNG DẪN GIÓ NẠP
2 1865776716 BÓNG ĐÈN PHA 24V-70W
3 2102042033 MIỂNG CỐT MÁY D4BB+D4BH (TRỌN BỘ)
4 2102045020 MIỂNG CỐT MÁY D4DB+D4DD STD (TRỌN BỘ)
5 2110041401 LỐC MÁY D4AE
6 2110041710 LỐC MÁY
7 2110045000 LỐC MÁY
8 2110045500 LỐC MÁY
9 2112745001 PHỐT ĐUÔI CỐT MÁY D4DB+D4DD
10 2112945001 VÒNG SẮT PHỐT ĐUÔI CỐT MÁY D4DB+D4DD
11 2113142001 XY LANH
12 2113145900 XY LANH (D4DB +D4DD)
13 2132142021 PHỐT BƠM NHỚT
14 2132142031 PHỐT ĐẦU CỐT MÁY
15 2132145001 PHỐT ĐẦU CỐT MÁY D4DB+D4DD
16 2134042501 BƠM NHỚT
17 2141242061 ROONG BƠM DẦU XE 1 TẤN
18 2144133100 NẮP PHỐT CHẶN NHỚT ĐUÔI CỐT MÁY
19 2151042500 CÁC TE NHỚT ĐỘNG CƠ
20 2151045300 CÁC TE NHỚT ĐỘNG CƠ
21 2161142700 CHÂN GIÁ BẠT TREO HỘP SỐ
22 2161242700 CHÂN GIÁ BẠT TREO HỘP SỐ
23 2210042900 NẮP QUI LÁT
24 2221141001 XÚ PÁP NẠP
25 2221245000 SÚP PÁP XẢ
26 2231142065 ROONG NẮP QUI LÁT D4BB
27 2231142855 ROONG NẮP QUI LÁT D4BH
28 2231145000 ROONG NẮP QUI LÁT D4DB+D4DD
29 2304042210 BẠC SÉC MĂNG D4BB
30 2304042510 BẠC SÉC MĂNG (D4BH)
31 2304045010 BẠC SEC MĂNG D4DB
32 2306042001 MIỂNG TAY DÊN D4BB (TRỌN BỘ)
33 2306045020 BẠC TAY BIÊN 2,5 TONS
34 2306045500 MIỂNG TAY DÊN D4DB+D4DD STD (TRỌN BỘ)
35 2321241000 VÒNG RĂNG BÁNH ĐÀ D4DB-D
36 2321245000 VÒNG RĂNG BÁNH ĐÀ D4DB+D4DD
37 2335642500 DÂY CUROA CÂN BẰNG
38 2341145700 PISTON D4DB
39 2341242000 ẮC PISTON (D4BB)
40 2341441001 PHANH ẮC PISTON 2.5 TONS
41 2342145000 ẮC PISTON D4DB
42 2351042010 TAY DÊN D4BH
43 2351045902 TAY DÊN D4DB
44 2361045000 BẠC TAY BIÊN
45 2411042501 TRỤC CAM D4BH
46 2431542200 DÂY CUROA CAM
47 2431742020 TĂNG ĐƯA DÂY CUROA CAM D4BB
48 2452942501 CÒ SÚPÁP THẢI
49 2510042000 BƠM NƯỚC 2.5 TONS
50 2510042700 BƠM NƯỚC LÀM MÁT
51 2510045002 BƠM NƯỚC LÀM MÁT D4DB+D4DD
52 2521141702 DÂY ĐAI MÁY PHÁT
53 2522142300 BU LY BƠM NƯỚC
54 2523145002 DÂY CUROA BƠM NƯỚC+MÁY  PHÁT D4DB
55 2523742560 LY HỢP QUẠT LÀM MÁT
56 2526141703 CÁNH QUẠT LÀM MÁT
57 2526142000 CÁNH QUẠT LÀM MÁT NGẮN
58 2526142100 CÁNH QUẠT LÀM MÁT DÀI
59 2551045501 VAN HẰNG NHIỆT D4DB
60 2610045010 BƠM NHỚT D4DB+D4DD
61 2631145010 LỌC NHỚT D4DD+D4DB
62 2642045007 KÉT GIẢI NHIỆT NHỚT D4DD+D4DB
63 2780045050 KÉT GIÓ TU BÔ D4DB
64 2811044510 HỘP ĐỰNG LỌC GIÓ
65 2813045020 LỌC GIÓ ĐỘNG CƠ
66 2814744510 NẮP ĐẬY HỘP ĐỰNG LỌC GIÓ
67 2816427800 CẢM BIẾN ĐO GIÓ (EURO 4)
68 2823045100 TU BÔ TĂNG ÁP
69 3194345700 CẢM BIẾN NƯỚC
70 3194545001 LỌC NHIÊN LIỆU D4DB
71 3194545700 LỌC NHIÊN LIỆU D4DD+D4CB LỖ 12mm
72 3197344001 LỌC NHIÊN LIỆU
73 3271145010 BÀN ĐẠP GA
74 3297043200 CÁP ĐIỀU KHIỂN CẮT NHIÊN LIỆU
75 3310242480 BƠM CAO ÁP D4BB
76 3313045900 BƠM TAY
77 3315345800 VAN KIM PHUN NHIÊN LIỆU
78 3380045510 BÉC PHUN NHIÊN LIỆU
79 3610041020 MÁY KHỞI ĐỘNG 2.5 TẤN
80 3610041100 MÁY ĐỀ
81 3610042050 MÁY ĐỀ
82 3610045500 MÁY KHỞI ĐỘNG 2.5 TẤN
83 3671041300 BUGI XÔNG
84 3671042021 BUGI XÔNG
85 3671042060 BUGI XONG
86 3723045004 DÂY NỐI 2 BÌNH
87 3730041701 MÁY PHÁT ĐIỆN D4AL (CÓ BƠM CHÂN KHÔNG)
88 3730042624 MÁY PHÁT ĐIỆN
89 3730042711 MÁY PHÁT ĐIỆN D4BH
90 3730045500 MÁY PHÁT ĐIỆN D4DB
91 3737045100 TIẾT CHẾ SẠC MÁY PHÁT D4AL
92 3739041750 BƠM CHÂN KHÔNG MÁY PHÁT  D4AL
93 3861745020 BƠM CHÂN KHÔNG
94 3934045700 CẢM BIẾN  ĐỘNG CƠ
95 4130045000 MÂM ÉP LY HỢP D4AL+D4AF
96 4142045001 BẠC ĐẠN LY HỢP D4DB-D
97 4160047000 CYLINDER ASSY-CLUTCH MASTER
98 4315745000 BÁT TREO HỘP SỐ
99 4332928050 BẠC ĐẠN NGÒAI BÁNH TRƯỚC
100 4353145020 BÁNH RĂNG TỐC ĐỘ (GẮN CHỖ HỘP DỐ)
101 4353445000 CON SÂU BÁNH RĂNG TỐC ĐỘ
102 4913047000 BẠC ĐẠN BI TÊ
103 4915045220 BẠC ĐẠN CHỮ THẬP CÁC ĐĂNG
104 5111044520 DÍ TRƯỚC
105 5170144030 BẠC ĐẠN TRONG BÁNH TRƯỚC
106 5170145010 BẠC ĐẠN TRONG BÁNH TRƯỚC
107 5170145210 BẠC ĐẠN TRONG TRỤC TRƯỚC
108 5170344030 BẠC ĐẠN NGÒAI BÁNH TRƯỚC
109 5170345210 BẠC ĐẠN NGÒAI BÁNH TRƯỚC
110 5175245003 MÔ DƯA BÁNH TRƯỚC (5 LỖ)
111 5175245202 MÔ DƯA BÁNH TRƯỚC (6 LỖ)
112 5175544520 TẮC KÊ 2.5T
113 5175545000 BU LON TẮC KÊ BÁNH TRƯỚC
114 5175545200 BU LON TẮC KÊ BÁNH TRƯỚC
115 5177544520 BU LON TẮC KÊ BÁNH TRƯỚC
116 5177545000 BU LON TẮC KÊ BÁNH TRƯỚC
117 5177545200 BU LON TẮC KÊ BÁNH TRƯỚC
118 5183044000 PHỐT BÁNH TRƯỚC
119 5183045000 PHỐT TRONG BÁNH TRƯỚC
120 5198545000 CON TÁN TẮC KÊ BÁNH TRƯỚC TRÁI
121 5198645000 CON TÁN TẮC KÊ BÁNH TRƯỚC PHẢI
122 5261144500 LÁP NGANG
123 5270144530 BẠC ĐẠN TRONG TRỤC SAU
124 5270344530 BẠC ĐẠN NGÒAI BÁNH SAU
125 5275544102 BU LÔNG TẮC KÊ BÁNH XE SAU
126 5275545210 BU LON TẮC KÊ BÁNH SAU
127 5275547000 BU LON TẮC KÊ BÁNH TRƯỚC
128 5277545210 BU LON TẮC KÊ BÁNH SAU
129 5277558600 CỐT TẮC KÊ TRƯỚC, SAU (2015)
130 5281044500 PHỐT CHẶN NHỚT TRONG TRỤC SAU
131 5282044500 PHỐT CHẶN NHỚT NGÒAI TRỤC SAU
132 5285145210 ỐC TẮC KÊ
133 5291044520 MÂM THÉP BÁNH SAU
134 5291045003 MÂM THÉP
135 5291045400 MÂM THÉP BÁNH TRƯỚC
136 5298544000 ĐAI ỐC TẮC KÊ BÁNH SAU
137 5298546000 CON TÁN TẮC KÊ BÁNH SAU TRÁI
138 5298646000 CON TÁN TẮC KÊ BÁNH SAU PHẢI
139 5335245010 PHỐT ĐUÔI CẦU SAU
140 5414645000 CAO SU ẮC NHÍP
141 5430047000 PHUỘC NHÚN TRƯỚC
142 5521045002 MÕ NHÍP 2.5T
143 5521145002 MÕ NHÍP 2.5T
144 5523245000 BẠC LÓT Ắc NHÍP
145 5525744000 CAO SU ẮC NHÍP SAU
146 5671445000 TRỤC MOAY Ơ TRƯỚC, TRÁI
147 5671745600 BẠC ẮC CU DÊ
148 5673445000 TRỤC MOAY Ơ TRƯỚC, PHẢI
149 5677145600 CỐT ẮC CU DÊ
150 5677245001 NẮP CHE ĐẦU ẮC CU DÊ
151 5677345600 PHỐT ẮC CU DÊ
152 5682047500 RÔTUYN LÁI
153 5682645000 PHỐT THƯỚC LÁI TRÁI
154 5682745000 PHỐT THƯỚC LÁI PHẢI
155 5687243010 RÔTUYN LÁI
156 5688044520 ĐẦU RO TYUN ĐÒN LÁI NGANG TRÁI
157 5689044520 ĐẦU RO TYUN ĐÒN LÁI NGANG PHẢI
158 5718143000 DÂY CUROA BƠM TRỢ LỰC LÁI
159 5771047300 CAO SU BỢ THƯỚC LÁI
160 5812045201 XY LANH THẮNG BÁNH TRƯỚC, TRÁI
161 5814445211 LÁ BỐ THẮNG TRƯỚC &SAU
162 5816045201 TẤM DỪNG THẮNG TRƯỚC TRÁI
163 5822045201 XY LANH THẮNG BÁNH TRƯỚC, PHẢI
164 5826045201 TẤM DỪNG THẮNG TRƯỚC PHẢI
165 5832045001 XY LANH THẮNG BÁNH SAU, TRÁI
166 5832045201 XY LANH THẮNG BÁNH SAU, TRÁI
167 5836045001 TẤM DỪNG THẮNG SAU TRÁI
168 5842045201 XY LANH THẮNG BÁNH SAU, PHẢI
169 5846045001 TẤM DỪNG THẮNG SAU PHẢI
170 5861045023 BẦU THỢ LỰC THẮNG CÁI
171 5861047010 BOOSTER ASSY-BRAKE
172 5911047050 CYLINDER ASSY-BARKE MASTER
173 5991047010 CÁP PHANH
174 6281045051 GIÁ TREO LỐP DỰ PHÒNG  2.5T
175 6281045052 BỘ TREO BÁNH DỰ PHÒNG
176 6281045054 GIÁ TREO LỐP DỰ PHÒNG  2.5T
177 7111158000 PANEL ASSY-FR END
178 7151156002 TẤM TÔN MẶT ĐẦU CABIN
179 7610143404 BỘ CỬA TRƯỚC TRÁI
180 8190145004 BỘ CÔNG TẮC ĐÈ+CỬA+NẮP TD
181 8211043401 ROONG CỬA
182 8231538000 VÍT NỞ TÁP BI CỬA
183 8271056000 GÒ MÁ. TRÁI
184 8272056000 GÒ MÁ, PHẢI
185 8611043001 KÍNH CHẮN GIÓ TRƯỚC
186 8631156000 CA LĂNG KHÔNG MẠ CRÔM
187 8631556000 CUA RON DƯỚI ĐÈN PHA, TRÁI
188 8632156000 CA LĂNG MẠ CRÔM
189 8632556000 CUA RON DƯỚI ĐÈN PHA, PHẢI
190 8651056000 CẢN TRƯỚC
191 8655058000 LƯỚI CẢN
192 8679045007 ĐÒN BẨY CABIN
193 8691545000 CAO SU GIẢM CHẤN SAU CABIN
194 8744143001 BẬC LÊN XUỐNG, TRÁI
195 8744243001 BẬC LÊN XUỐNG, PHẢI
196 9210156002 ĐÈN PHA, TRÁI
197 9210256002 ĐÈN PHA, PHẢI
198 9220156001 ĐÈN CẢN TRƯỚC
199 9230156001 ĐÈN XI NHAN TRƯỚC TRÁI
200 9230256001 ĐÈN XI NHAN TRƯỚC PHẢI
201 9434045001 CẢM BIẾN SỐ VÒNG QUAY ĐỘNG  CƠ
202 9443044330 PHAO BÁO NHIÊN LIỆU
203 9465042051 CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ NƯỚC
204 9475042000 BÁO DẦU 2.5TONS
205 9475045500 CÔNG TẮC BÁO NHỚT
206 9835022020 CHỔI GẠT MƯA TRƯỚC TRÁI
207 9835122000 CAO SU GẠT MƯA TRÁI
208 9836038000 CHỔI GẠT MƯA TRƯỚC PHẢI
209 9836138000 CAO SU GẠT MƯA PHẢI
210  233674A100 BÁT ĐỠ DÂY SÊN BƠM NHỚT
211  243704A100 TĂNG ĐƯA DÂY SÊN BƠM CAO ÁP
212  243884A100 BÁT ĐỠ DÂY SÊN BƠM NHỚT
213  543004F350 GIẢM SÓC TRƯỚC
214  553004F350 GIẢM SÓC SAU
215  5991047010-DS CÁP PHANH
216  81111 5H001TH TÁP PI CÁNH CỬA MIẾNG TO MIGHTY 2, TRÁI
217  81121 5H001TH TÁP PI CÁNH CỬA MIẾNG TO MIGHTY 2, PHẢI
218  81170 5H000TH TÁP PI CÁNH CỬA MIẾNG NHỎ MIGHTY 2, TRÁI
219  81180 5H000TH TÁP PI CÁNH CỬA MIẾNG NHỎ MIGHTY 2, PHẢI
220  876104F100CA GƯƠNG ĐIỆN PORTER 2, TRÁI
221 0016427350 BẠC ĐẠN SỌ CẦU (S28920)
222 091305H100 BỘ ĐỒ NGHỀ
223  091805H101 THÙNG ĐỰNG ĐỒ NGHỀ
224 0K4H117241 RUỘT ĐỒNG TỐC SỐ 1 (42R)
225 0K4H117245 HÀM RĂNG VÀNG ĐỒNG TỐC SỐ 3 & 4 (39 RĂNG)
226 0K4H117270 BÁNH RĂNG SỐ 1 THƯỚC TẦNG TRÊN
227 0K4H125150 BẠC ĐẠN TREO LÁP DỌC (CÓ CAO SU)
228 0K4H132800TH NẮP NHẬN KÈN
229 1140308256P BU LON TẮC KÊ
230 1140308386K BOLT
231 1491204000 NÚT NHẬN SÀN CABIN
232 1865221008 BÓNG ĐÈN XI NHAN, SAU (TRẮNG, 24V 21W)
233 1865305009 BÓNG ĐÈN COS (12V 5W-BÓNG NHỎ)
234 1865421058 BÓNG ĐÈN LÁI
235 2091041D20 ROONG MÁY
236 2091041F00A BỘ ROONG ĐẠI TU ĐỘNG CƠ D4DB
237 2091042A10 GASKET KIT-ENGINE OVERHAUL
238 2091042C10 BỘ ROONG ĐẠI TU ĐỘNG CƠ D4BB
239 2091042D00 BỘ ROONG ĐỘNG CƠ
240 209104AB01 BỘ ROONG ĐỘNG CƠ D4CB
241 209104AU00 GASKET KIT-ENGINE OVERHAUL
242 2102045920 MIỂNG CỐT MÁY (COS 1)
243 2102045923 MIỂNG CỐT MÁY (COS4)
244 210204A900 BẠC TRỤC CƠ (COS 0) 1.25TONS
245 210204A930 BẠC TRỤC CƠ 1.25T
246 210204A932 MIỂNG CỐT MÁY D4CB
247 210214A920 MIỂNG CĂN DỌC TRỤC D4CB
248 211314A000 XY LANH
249 2131045021 NẮP CAM NGOÀI
250 213204A000 PHỐT ĐẦU CỐT MÁY
251 2134042106 BƠM NHỚT D4BH
252 2142133134 PHỚT BƠM DẦU
253 214434A001 PHỐT ĐUÔI CỐT MÁY
254 218114B021 CAO SU CHÂN MÁY TRƯỚC, TRÁI
255 218115H001 CAO SU CHÂN MÁY TRƯỚC, TRÁI
256 218125H001 CAO SU CHÂN MÁY TRƯỚC, PHẢI
257 218134B501 CAO SU CHÂN MÁY SAU
258 218135H000 CAO SU CHÂN MÁY SAU
259 219605H001 TẤM NHỰA CHẮN HÔNG ĐỘNG CƠ, TRÁI
260 219705H001 TẤM NHỰA CHẮN HÔNG ĐỘNG CƠ, PHẢI
261 2210041602 NẮP QUY LÁT
262 2210045101 NẮP QUY LÁT
263 2211493010 ỐNG DẪN HƯỚNG XU PÁP NẠP
264 2221142220 XÚ PÁP NẠP
265 222114A061 CÒ HÚT
266 2221242220 SÚP PÁP XẢ
267 222124A061 CÒ XẢ
268 222314A000 CON ĐỘI XUPAP
269 2231141001 ROONG NẮP QUY LÁT
270 2231142520 ROONG NẮP QUI LÁT D4BF
271 2231145020 ROONG NẮP QUY LÁT (D4DB)
272 223114A000 ROONG NẮP QUI LÁT D4CB
273 223114A700 GASKET-CYLINDER HEAD
274 2242041022 NẮP ĐẬY DÀN CÒ
275 2244142902 GASKET-ROCKER COVER
276 224414A000 GASKET-ROCKER COVER
277 224414A400 GASKET-ROCKER COVER
278 224414A700 GASKET-ROCKER COVER
279 2244541001 ROONG NẮP GIÀN CÒ
280 2304041400 BẠC MÁY (4 PISTON)
281 230404A910 BẠC XÉC MĂNG STD D4CB
282 2306041020 MIỂNG TAY DÊN (STD)
283 2306041921 MIỂNG THANH TRUYỀN (MIỂNG TAY DÊN, BẠC BIÊN)
284 2306045931 MIỂNG TAY DÊN (COS 1)
285 2306045932 MIỂNG TAY DÊN (COS 2)
286 230604A930 BẠC TAY BIÊN (COS 0)  1.25 TONS
287 230604A932 MIỂNG TAY DÊN D4CB
288 230604A942 BEARING PAIR SET-C/ROD
289 2310041700 CỐT MÁY – TRỤC KHUỶU
290 2320045000 BÁNH ĐÀ
291 2320045200 BÁNH ĐÀ
292 2322142020 BẠC ĐẠN BÁNH ĐÀ
293 233514A600 DÂY SÊN BƠM NHỚT
294 2335742030 TĂNG ĐƯA DÂY CUROA CÂN BẰNG D4BB
295 233674A030 BÁT ĐỠ DÂY SÊN BƠM NHỚT
296 2341042610 PISTON & ẮC SỐ 1&3 STD (D4BH)
297 2341042640 PISTON & ẮC SỐ 2&4 STD (D4BH)
298 2341042703 PISTON & Ắc (STD)
299 234104A911 PISTON & Ắc D4CB (STD)
300 2351041931 TAY DÊN (THANH TRUYỀN)
301 235104A710 TAY DÊN D4CB
302 2351545900 BẠC THAU TAY DÊN
303 241004A100 TRỤC CAM TRÁI D4CB
304 2411041700 CỐT CAM
305 2413141010 ĐŨA XU PÁP
306 2413145010 ĐŨA XU PÁP
307 2413541050 BÚP XOA XU PÁP
308 241704A010 CÒ SÚPÁP NẠP
309 241804A010 CÒ SÚPÁP THẢI
310 242004A500 TRỤC CAM PHẢI D4CB
311 2421345000 BÁNH RĂNG CỐT CAM
312 2431045001 BÁNH RĂNG TRUNG GIAN CỐT CAM
313 2431145010 BÁNH RĂNG CỐT MÁY
314 243314A000 BÁNH RĂNG TRỤC CAM D4CB
315 243354A002 BÁNH RĂNG BƠM CAO ÁP D4CB
316 243404A000 BÁNH RĂNG CỐT MÁY D4CB
317 243514A020 DÂY SÊN CAM 49 MẮT
318 243614A020 DÂY SÊN BƠM CAO ÁP 45 MẮT
319 243704A030 TĂNG ĐƯA DÂY SÊN BƠM CAO ÁP
320 243704A100 TĂNG ĐƯA DÂY SÊN BƠM CAO ÁP
321 243764A030 BÁT ĐỠ DÂY SÊN BƠM CAO ÁP
322 243764A100 BÁT ĐỠ SÊN CAM
323 243774A030 BÁT ĐỠ DÂY SÊN BƠM CAO ÁP & BƠM NHỚT
324 243774A100 BÁT ĐỠ DÂY SÊN BƠM CAO ÁP, BƠM NHỚT
325 243864A030 BÁT ĐỠ SÊN CAM
326 243864A100 BÁT ĐỠ SÊN CAM
327 243874A030 ỐNG ĐỠ SÊN CAM
328 243874A100 BÁT ĐỠ DÂY SÊN BƠM NHỚT
329 243884A030 BÁT ĐỠ DÂY SÊN CAM
330 2451045002 CON CÒ CAM
331 2453142501 CÒ SÚPÁP NẠP
332 2471741011 PHỐT NẮP ĐẬY CAM
333 2510041700 BƠM NƯỚC LÀM MÁT D4AF+D4AL
334 2510041750 BƠM NƯỚC ĐỘNG CƠ (NEW MODEL)
335 251004A300 BƠM NƯỚC LÀM MÁT
336 251004A800 PUMP ASSY-COOLANT
337 252124A700 DÂY CUROA TỔNG
338 2521445000 PULY BƠM NƯỚC
339 2521542041 DÂY CUROA MÁY PHÁT+BƠM NƯỚC
340 2521542082 DÂY CUROA BƠM NƯỚC+MÁY  PHÁT
341 2523742650 CLUTCH-COOLING FAN
342 2523742720 CLUTCH-COOLING FAN
343 252374A100 LY HỢP QUẠT LÀM MÁT
344 2523945020 LY TÂM QUẠT LÀM MÁT
345 2526141320 CÁNH QUẠT KÉT NƯỚC (SỬ DỤNG LY TÂM, 8 CÁNH, 4 LỖ BẮT LY TÂM)
346 252814A010 TĂNG ĐƯA DÂY CUROA TỔNG
347 252864A000 PULI TRUNG GIAN
348 252864A010 TĂNG ĐAI DÂY CUROA TỔNG
349 253004B810 KÉT NƯỚC GIẢI NHIỆT
350 253015H401 KÉT NƯỚC GIẢI NHIỆT
351 253104E600 KÉT NƯỚC BONGGO III
352 253104F110 KÉT NƯỚC GIẢI NHIỆT D4CB
353 253104F400 KÉT NƯỚC GIẢI NHIỆT D4BH
354 253504F200 HỌNG GIÓ KÉT NƯỚC
355 253615H000 BÌNH NƯỚC PHỤ KÉT NƯỚC
356 253825A002 LƯỚI BẢO VỆ KẾT NƯỚC
357 2539043001 HỌNG GIÓ KÉT NƯỚC
358 253975H401 HỌNG GIÓ KÉT NƯỚC
359 254125H000 ỐNG NƯỚC KÉT NƯỚC TRÊN
360 254125H002 ỐNG CAO SU DẪN NƯỚC VÀO
361 254135H000 ỐNG NƯỚC KÉT NƯỚC DƯỚI
362 254135H400 ỐNG CAO SU DẪN NƯỚC RA
363 254135H401 ỐNG NƯỚC KÉT NƯỚC DƯỚI
364 254435H102 ỐNG NƯỚC TỪ KÉT NƯỚC TỚI BÌNH NƯỚC PHỤ
365 2551041020 VAN HẰNG NHIỆT D4AF + D4AL
366 2551042010 THERMOSTAT ASSY
367 261004A011 BƠM NHỚT 1,25 TẤN
368 261004A012 BƠM NHÓT
369 2625045320 PHAO HÚT NHỚT
370 2632552000 LỌC NHỚT
371 263304X000 LỌC NHỚT
372 264004A002 KÉT GIẢI NHIỆT NHỚT (XƯƠNG HÀN)
373 264004B500 BỘ TẢN NHIỆT NHỚT
374 2641041014 KÉT GIẢI NHIỆT NHỚT (XƯƠNG HÀN) D4AL; D4AF
375 264104F000 KÉT GIẢI NHIỆT NHỚT D4BH
376 2645341010 KÉT GIẢI NHIỆT NHỚT (CỤM SINH HÀN)
377 2651026620 NẮP CHÂM NHỚT
378 2651035000 NẮP NHỚT MÁY
379 2671141010 ỐNG THÔNG HƠI NẮP XU PÁP
380 2683641000 ỐNG NHỚT BƠM SẸC VÍT (CÓ ĐẦU BẤM)
381  2780045501 KÉT GIÓ TURBO (ĐỜI 2014)
382 278105H501 ỐNG CAO SU DẪN GIÓ VÀO KÉT TU BÔ
383 278205H401 ỐNG CAO SU DẪN GIÓ RA KÉT TU BÔ
384 278535H400 ỐNG GIÓ RA KÉT GIẢI NHIỆT TURBO (CAO SU)
385 281005A500 BẦU BÔ AIR CÓ LỌC GIÓ
386 281005H004 BỘ LỌC GIÓ CÓ NẮP
387 281114A002 COVER-AIR CLEANER
388 281114F000 NẮP ĐẬY LỌC GIÓ DƯỚI
389 281124A003 THÂN BẦU LỌC GIÓ
390 281124F100 NẮP ĐẬY LỌC GIÓ TRÊN
391 281134F000 LỌC GIÓ
392 281205H001 NẮP ĐẬY LỌC GIÓ
393 281294A000 GASKET-AIR CLEANER
394 281305H001 LỌC GIÓ
395 281305H002 LỌC GÍO ĐỘNG CƠ
396 281615H500 ỐNG DẪN GIÓ VÀO TU BÔ
397 281625H000 CO ỐNG DẪN GIÓ NẠP RA TỪ BÔ AIR
398 281644A000 CẢM BIẾN ĐO GIÓ (EURO 2)
399 281694F000 GASKET-AIR CLEANER
400 281715H003 ỐNG GIÓ VÀO BẦU BÔ E, TRÊN
401 281715H004 TRỤ BÔ AIR SAU CABIN
402 281725H521 ỐNG DẪN GIÓ NẠP TỪ LỌC GIÓ
403 281744F000 MÓC SẮT GÀI NẮP ĐẬY LỌC GIÓ
404 281755H302 HỘP DẪN GIÓ NẠP DƯỚI SAU CABIN
405 282515H000 BÁT SU GIẢM CHẤN ÔNG BÔ E
406 2826045000 ỐNG GIÓ TỪ TURBO TỚI CỔ GÓP XẢ
407 2831045003 CỔ GÓP HÚT
408 2851041750 CỔ GÓP XẢ
409 286505H311 BẦU GIẢM ÂM
410 287105H301 ỐNG BÔ XẢ (ĐOẠN TRƯỚC, LOẠI CÓ PHANH CÚP BÔ)
411 287105H370 ỐNG BÔ XẢ (ĐOẠN TRƯỚC, LOẠI KHÔNG CÓ PHANH CÚP BÔ)
412 287205H301 ỐNG BÔ XẢ (ĐOẠN GIỮA, CỔ MỀM)
413 2921041702 NẮP ĐẬY ĐỘNG CƠ
414 310104BA01 NẮP THÙNG NHIÊN LIỆU
415 311104B700 THÙNG NHIÊN LIỆU
416 311105K101 THÙNG NHIÊN LIỆU
417 3115421100 SIN CHẶN BU LÔNG XẢ DẦU THÙNG DẦU
418 311805HA00 NẮP THÙNG NHIÊN LIỆU + CHÌA
419 31390H1970 LỌC NHIÊN LIỆU BÔNG GÔ III
420 314014A010 CẢM BIẾN ÁP SUẤT THANH RAY (EURO 2)
421 314014A400 CẢM BIẾN ÁP SUẤT THANH RAY (EURO 4)
422 314022A400 VAN ĐIỀU CHỈNH ÁP SUẤT THANH RAY (EURO 4)
423 3192066200 LỌC TÁCH NƯỚC
424 319214F010 SENDER ASSY
425 3194045001 LỌC DẦU TINH (CÓ ĐẾ)
426 3196548700 LỌC DẦU DIESEL
427 319704F101 CỤM BƠM TAY NHIÊN LIỆU D4CB
428 327004F005 CHÂN GA ĐIỆN D4BH
429 327004F007 CHÂN GA ĐIỆN D4CB
430 327004F105 PEDAL ASSY-ACCELERATOR
431 327004F107 CHÂN GA ĐIỆN D4CB
432 327004H102 PEDAL ASSY-ACCELERATOR
433 32705A0020 GIẮC NỐI CẢM BIẾN BÀN ĐẠP GA
434 32705A0030 MODULE CHÂN GA
435 327105H001 BÀN ĐẠP GA (CÓ BÁT SẮT, KHÔNG CẢM BIẾN)
436 3274043201 DÂY CÁP BÀN ĐẠP GA
437 327405H001 CÁP ĐIỀU KHIỂN GA TAY D4DB
438 327705H000 CÁP BÀN ĐẠP GA D4DB
439 327705H100 CÁP BÀN ĐẠP GA D4AL
440 327805H000 CÁP ĐIỀU KHIỂN CẮT NHIÊN LIỆU D4DB
441 327805H101 CÁP ĐIỀU KHIỂN CẮT NHIÊN LIỆU D4AL
442 328515H000 BÀN ĐẠP THẮNG
443 3297247000 CỤC CHỈNH GA
444 331004A010 BƠM CAO ÁP D4CB
445 338004A160 KIM PHUN NHIÊN LIỆU D4CB
446 338004A360 KIM PHUN NHIÊN LIỆU D4CB
447 338004A600 KIM PHUN NHIÊN LIỆU D4CB (EURO 4)
448 3381241400 KIM PHUN DẦU
449 351004A300 BODY ASSY-THROTTLE
450 351004A710 BODY ASSY-THROTTLE
451 3610042350 MÁY ĐỀ D4BH
452 3610042351 CÔNG TẮC BẤM KÍNH CỬA PHẢI
453 3610042352 TĂNG ĐƯA DÂY CUROA TỔNG
454 3610042353 TĂNG ĐƯA DÂY SÊN CAM
455 3610042354 TĂNG ĐƯA DÂY SÊN CAM
456 3610042355 TĂNG ĐƯA DÂY SÊN BƠM CAO ÁP
457 3610042356 TĂNG ĐƯA DÂY SÊN BƠM NHỚT
458 3610042357 TĂNG ĐƯA DÂY SÊN BƠM NHỚT
459 3610042358 TU BÔ TĂNG ÁP D4CB
460 3610042359 TU BÔ D4CB
461 3610042360 XÚ PÁP THẢI
462 3610042361 XÚ PÁP THẢI
463 3610042362 XÚ PÁP NẠP
464 3610042363 XÚ PÁP NẠP
465 3610042364 DÂY CUROA TỔNG D4CB
466 3610042365 DÂY CUROA TỔNG D4CB
467 3610042366 DÂY CUROA TỔNG D4CB
468 3610042367 DÂY CUROA TỔNG D4CB
469 361004A010 MÁY ĐỀ D4CB
470 3612041000 RỜ LE ĐỀ
471 3612141100 RỜ LE ĐỀ TRONG ĐỀ MÁY
472 367104A000 PLUG-GLOW
473 367104A710 BU GI XÔNG D4CB
474 371715H005 NẮP HỘP ĐỰNG BÌNH ẮC CU
475 371725H000 NẮP ĐẬY TRƯỚC BÌNH ẮC QUY
476 371735H001 NẮP ĐẬY BÌNH ẮC QUY
477 371735H003 HỘP ĐỰNG BÌNH ẮC CU
478 372105H002 DÂY (+) CỌC BÍNH ẮC CU
479 372205H050 DÂY (-) CỌC BÍNH ẮC CU
480 3730041700 ĐINAMÔ (MÁY PHÁT ĐIỆN)
481 3730045001 ĐINAMÔ (MÁY PHÁT ĐIỆN)
482 373004A003 MÁY PHÁT ĐIỆN D4CB
483 373004A202 MÁY PHÁT ĐIỆN D4CB
484 373224A002 PULI MÁY PHÁT
485 373224A320 PULLEY-GENERATOR
486 3737042540 TIẾT CHẾ SẠC MÁY PHÁT ĐIỆN
487 3737045050 TIẾT CHẾ ĐINAMÔ
488 373708Y020 TIẾT CHẾ SẠC MÁY PHÁT D4DB
489 373904A001 BƠM CHÂN KHÔNG MÁY PHÁT
490 373904A202 BƠM CHÂN KHÔNG MÁY PHÁT
491 3748242100 ỐNG NHỚT LÊN BƠM SẸC VÍT
492 374824A202 PIPE & HOSE ASSY-GEN.O/SUPPLY
493 3861345010 ỐNG DẪN CHÂN KHÔNG
494 391114A830 ELECTRONIC CONTROL UNIT
495 391804A310 CẢM BIẾN CỐT MÁY (EURO 2)
496 391804A450 CẢM BIẾN CỐT MÁY(EURO 4)
497 391804A800 SENSOR-CRANKSHAFT POSITION
498 392304A000 CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ NƯỚC
499 393504A000 CẢM BIẾN TRỤC CAM (EURO 2)
500 393504A400 CẢM BIẾN TRỤC CAM (EURO 4)
501 3965042600 CẢM BIẾN TRỤC CƠ D4BH
502 4110045201 ĐĨA BỐ LY HỢP D4AL+D4AF (6 LÒ XO NHỎ)
503 4110047000 DISC ASSY-CLUTCH
504 4110047200 DISC ASSY-CLUTCH
505 411004B077 ĐĨA BỐ LY HỢP D4BB
506 411004D000 ĐĨA BỐ LY HỢP D4CB
507 411004D030 ĐĨA BỐ LY HỢP D4CB
508 411005K100 ĐĨA BỐ LY HỢP D4DB+D4DD
509 411005K120 ĐĨA LY HỢP (LÁ COL) (275D-14R)
510 412005H000 MÂM ÉP LY HỢP D4DB
511 412005H200 MÂM ÉP LY HỢP (D=275MM)
512 4130047000 DISC ASSY-CLUTCH
513 4130047200 DISC ASSY-CLUTCH
514 413004A020 MÂM ÉP LY HỢP (D4BB)
515 413004D000 MÂM ÉP LY HỢP
516 413004D020 MÂM ÉP LY HỢP
517 4141249670 BẠC ĐẠN LY HỢP
518 414205H510 BẠC ĐẠN LY HỢP D4DB
519 414505H500 CÀNG ĐẨY BẠC ĐẠN LY HỢP D4DB-D
520 41450P03010 CÀNG ĐẨY BẠC ĐẠN LY HỢP D4DB-D
521 4146045000 ĐẦU TRÂU HỘP SỐ
522 416004B001 XYLANH LY HỢP CÁI
523 416004F000 XYLANH LY HỢP CÁI
524 416005H000 BẦU TRỢ LỰC + XYLANH LY HỢP CÁI
525 416105H000 BẦU TRỢ LỰC XYLANH LY HỢP CÁI (BẦU NHỎ)
526 416105K000 BOOSTER ASSY-CLUTCH
527 416505H000 XYLANH LY HỢP CÁI
528 416505K000 XYLANH LY HỢP CÁI
529 417004B000 XYLANH LY HỢP CON
530 417004F001 XI LANH CON LY HỢP
531 417004F010 XYLANH LY HỢP CON
532 417005H000 XYLANH LY HỢP CON
533 417005H100 XYLANH LY HỢP CON
534 417005K500 TỔNG CÔN 2.5T
535 430005K400 HỘP SỐ TỔNG THÀNH
536 4302145211 ĐUÔI CÁ HỘP SỐ
537 430505H312 HỘP SỐ TỔNG THÀNH
538 43111T00030 VỎ HỘP SỐ CHÍNH
539 4315545000 PHỐT ĐUÔI CÁ HỘP SỐ
540 431585H000 BÁT TREO HỘP SỐ
541 4322045200 ĐẦU CƠ HỘP SỐ
542 4322545020 BẠC ĐẠN ĐẦU CƠ HỘP SỐ
543 4322645000 PHE BẠC ĐẠN ĐẦU CƠ
544 4322745200 BẠC ĐẠN ĐŨA LỒNG CƠ
545 432275H010 BẠC ĐẠN ĐŨA LỒNG CƠ
546 4323145210 THƯỚC TẦNG TRÊN HỘP SỐ
547 43231T00040 THƯỚC TẦNG TRÊN HỘP SỐ
548 4324045201 BÁNH RĂNG SỐ 1 THƯỚC TẦNG TRÊN
549 4324545000 LÔNG ĐỀN GIỮ BÁNH RĂNG SỐ 1
550 4325045250 BÁNH RĂNG SỐ 2 THƯỚC TẦNG TRÊN
551 4325545200 BẠC ĐẠN ĐŨA BÁNH RĂNG SỐ 1
552 4325645200 BẠC ĐẠN ĐŨA LỒNG CƠ
553 4326045250 BÁNH RĂNG SỐ 3 THƯỚC TẦNG TRÊN
554 4326545200 BẠC ĐẠN ĐŨA BÁNH RĂNG SỐ 3
555 4328045210 BÁNH RĂNG SỐ 5 THƯỚC TẦNG TRÊN (BÁNH RĂNG: 21 RĂNG, ĐỒNG TỐC: 39 RĂNG)
556 432815H010 BÁNH RĂNG SỐ 5 THƯỚC TẦNG TRÊN
557 4329045200 BÁNH RĂNG SỐ LÙI THƯỚC TẦNG TRÊN
558 4329545200 BẠC ĐẠN ĐŨA BÁNH RĂNG SỐ 4
559 432955H000 BẠC ĐẠN ĐŨA BÁNH RĂNG SỐ LÙI THƯỚC TẦNG TRÊN
560 433515H010 HÀM RĂNG VÀNG ĐỒNG TỐC SỐ LÙI
561 433605H620 HÀM RĂNG VÀNG ĐỒNG TỐC SỐ 2 & 3 (42 RĂNG)
562 433605H640 HÀM RĂNG VÀNG ĐỒNG TỐC SỐ 2 & 3
563 4336145000 VÒNG NGOÀI ĐỒNG TỐC SỐ 2 & 3
564 433615H000 VÒNG NGOÀI ĐỒNG TỐC SỐ 2 & 3 (42R)
565 433615H001 VÒNG NGOÀI ĐỒNG TỐC SỐ 2 & 3
566 43362T00040 HÀM RĂNG VÀNG ĐỒNG TỐC SỐ 4 & 5
567 433705H000 HÀM RĂNG VÀNG ĐỒNG TỐC SỐ 3
568  4337445020 RUỘT ĐỒNG TỐC SỐ 1
569 4337445030 RUỘT ĐỒNG TỐC SỐ 2 & 3
570 433745H010 RUỘT ĐỒNG TỐC SỐ 1 & SỐ LÙI
571 4337645000 RUỘT ĐỒNG TỐC SỐ 4 & 5
572 433765H010 RUỘT ĐỒNG TỐC 4 & 5
573 43381P04020 VÒNG NGOÀI ĐỒNG TỐC SỐ 1 & SỐ LÙI
574 4338245000 VÒNG NGOÀI ĐỒNG TỐC SỐ 4 & 5 (39 RĂNG)
575 433825H010 VÒNG NGOÀI ĐỒNG TỐC SỐ 1 & SỐ LÙI
576 433825H011 VÒNG NGOÀI ĐỒNG TỐC SỐ 1 & SỐ LÙI
577 4338345000 HÀM RĂNG VÀNG ĐỒNG TỐC SỐ 1 & SỐ LÙI
578 4338345000A HÀM RĂNG VÀNG ĐỒNG TỐC SỐ 4 & 5
579 4338445000 KHÓA TRƯỢT ĐỒNG TỐC SỐ 4 & 5
580 4338645000 PHE LỚN GÀI BÁNH RĂNG HỘP SỐ (4 & 5)
581 43389T00010 HÀM RĂNG VÀNG SỐ 1 & DE
582 4341045211 THƯỚC TẦNG DƯỚI HỘP SỐ
583 434105H020 THƯỚC TẦNG DƯỚI HỘP SỐ
584 43425P02510 BẠC ĐẠN THƯỚC TẦNG DƯỚI, TRƯỚC
585 43425T04170 BẠC ĐẠN TRƯỚC, THƯỚC TẦNG DƯỚI
586 4342645200 BẠC ĐẠN THƯỚC TẦNG DƯỚI
587 4342645210 BẠC ĐẠN THƯỚC TẦNG DƯỚI (30207J)
588 43426T00030 BẠC ĐẠN THƯỚC TẦNG DƯỚI, SAU
589 4352145000 CỐT BÁNH RĂNG TRUNG GIAN
590 4353145000 BÁNH RĂNG CÔNG TƠ MÉT
591 435315H000 BÁNH RĂNG CÔNG TƠ MÉT
592 43534T00020 CON SÂU BÁNH RĂNG TỐC ĐỘ
593 436214D020 SLEEVE ASSY-SPEEDOMETER
594 436214D030 SLEEVE ASSY-SPEEDOMETER
595 436214D040 SLEEVE ASSY-SPEEDOMETER
596 437015H000 TRỤC SANG SỐ
597 437105H003 CẦN SỐ
598 437115H000 CỤC NẮM CẦN SỐ
599 437405A210 CÁP SANG SỐ
600 437405H001 DÂY SANG SỐ
601 437425H000 ĐẦU RÔ TUYN DÂY LỪA
602 437505A210 CÁP ĐI SỐ
603 437505H102 DÂY LỪA SỐ
604 437505H202 DÂY LỪA SỐ
605 437505H401 CABLE ASSY-SELECT
606 437505H411 DÂY LỪA SỐ
607 437505K120 DÂY LỪA SỐ
608 437505L500 DÂY LỪA SỐ
609 437704B560 CÁP SANG SỐ
610 437944F100 CABLE ASSY-MAT-LEVER
611 437944F300 CABLE ASSY-MAT-LEVER
612 438205H201 CẦN DẪN ĐỘNG CƠ CẤU ĐI SỐ
613 4382066000 ĐẦU RÔ TUYN DÂY SỐ
614 438275H201 BÁT ĐỠ LÁP ĐI SỐ TRÊN CHASSI
615 4383445000 CAO SU CHỤP BỤI ĐẦU BÁT ĐỠ LÁP ĐI SỐ
616 45315A1500 LỐC LẠNH (TM15-24V, R-404A)
617 473754B000 CO NỐI BA NGÃ
618 491004B702 TRỤC LÁP CÁC ĐĂNG
619 491005H010 LÁP DỌC SAU
620 491005H310 LÁP DỌC SAU
621 491005H500 LÁP DỌC TRƯỚC
622 491005H510 LÁP DỌC SAU
623 491304A000 BEARING-CTR
624 4913145220 ĐẦU BẮT LÁP DỌC
625 491314A000 MẶT BÍCH KHỚP NỐI CÁC ĐĂNG
626 491384A000 SPACER-CTR BEARING
627 491394A010 LÓT ĐỠ BẠC ĐẠN
628 491404A000 BẠC ĐẠN CHỮ THẬP
629 491404A500 BẠC ĐẠN CHỮ THẬP CÁC ĐĂNG
630 492005K710 LÁP DỌC TRƯỚC
631 492005K750 LÁP DỌC TRƯỚC
632 497105A020 BẠC ĐẠN TREO LÁP Ø380
633 497105K700 BẠC ĐẠN TREO LÁP Ø410
634 497105K740 BẠC ĐẠN TREO LÁP Ø350
635 511105H001 DÍ TRƯỚC
636 511105H601 DÍ TRƯỚC
637 5170345200 BẠC ĐẠN BÁNH TRƯỚC, NGOÀI
638 517034A000 BẠC ĐẠN NGÒAI BÁNH TRƯỚC
639 517124F000 ĐĨA THẮNG TRƯỚC
640  517525LAA0 MÔ DƯA BÁNH TRƯỚC (2015, 6 LỖ)
641 5175645000 CON TÁN TẮC KÊ BÁNH SAU
642 517565K800 TÁN TẮC KÊ TRONG, TRÁI, PHẢI
643 517615A101 TAM BUA BÁNH TRƯỚC
644 517615H201 TAM BUA BÁNH TRƯỚC
645 5181245000 TÁN ĐẦU ĐÓT TRƯỚC
646 5183045200 PHỐT TRONG BÁNH TRƯỚC
647 5198545001 TÁN TẮC KÊ TRƯỚC, NGOÀI TRÁI
648 519855H200 CON TÁN TẮC KÊ BÁNH TRƯỚC TRÁI
649 519855H201 TÁN TẮC KÊ TRƯỚC NGOÀI, TRÁI
650 5198645001 TÁN TẮC KÊ TRƯỚC, NGOÀI PHẢI
651 519865H200 CON TÁN TẮC KÊ BÁNH TRƯỚC PHẢI
652 519865H201 TÁN TẮC KÊ TRƯỚC, NGOÀI PHẢI
653 521004B500 VỎ CẦU VI SAI
654 521005H200 VỎ CẦU SAU
655 521005H300 VỎ CẦU SAU
656  521005K310 VỎ CẦU SAU
657 521005K800 VỎ CẦU SAU
658 526114F400 TRỤC LÁP CẦU SAU
659 526115K310 LÁP NGANG CẦU SAU
660 526115K800 TRỤC LÁP CẦU SAU TRÁI
661 526115K810 TRỤC LÁP CẦU SAU
662 526125K800 TRỤC LÁP CẦU SAU PHẢI
663 5270145010 BẠC ĐẠN TRONG BÁNH SAU
664 527014FA40 BẠC ĐẠN TRONG BÁNH SAU
665 527015K000 BẠC ĐẠN TRONG BÁNH SAU
666 527015K800 BẠC ĐẠN BÁNH SAU, TRONG (32214)
667  527035K000 BẠC ĐẠN BÁNH SAU, NGOÀI (2015)
668 527035K300 BẠC ĐẠN NGÒAI TRỤC SAU
669 527035K800 BẠC ĐẠN BÁNH SAU, NGOÀI (33113X2)
670 527525K301 MOAY Ơ BÁNH SAU
671 527525K800 MOAY Ơ BÁNH SAU
672 5275544500 BU LÔNG TẮC KÊ BÁNH XE SAU
673 527615A102 TAM BUA BÁNH SAU
674 527615H201 TAM BUA BÁNH SAU
675 527615K800 TAM BUA BÁNH SAU
676  527615M100 TAM BUA BÁNH TRƯỚC, SAU (2015, 6 LỖ)
677 5277545210 TẮC KÊ
678 527755K800 CỐT TẮC KÊ SAU
679 5281045000 PHỐT TRONG BÁNH SAU
680 528104F450 PHỐT CHẶN NHỚT TRONG TRỤC SAU
681 528105K000 PHỐT TRONG BÁNH SAU
682 528105K800 PHỐT TRONG BÁNH SAU
683 528105K810 SEAL-OIL,INR
684 5282045000 PHỐT CHẶN NHỚT NGÒAI TRỤC SAU
685  528205K000 PHỐT BÁNH SAU NGOÀI (2015)
686 528205K300 PHỐT CHẶN NHỚT NGÒAI TRỤC SAU
687 528205K800 PHỐT BÁNH SAU NGOÀI
688 528205K810 PHỐT NGOÀI BÁNH SAU
689 529104F000 WHEEL ASSY-STEEL
690  5291058200 MÂM BÁNH XE TRƯỚC, SAU (2015, 6 LỖ)
691 529105H010 MÂM BÁNH XE (5 LỖ, MÀU ĐEN, MODEL CŨ)
692 529105H220 MÂM THÉP
693 529604F000 ỐP MẶT LAZANG 1T
694 529604F100 ỐP MẶT LAZANG 1T
695 529604F300 ỐP MẶT LAZANG 1T
696 529604F400 ỐP MẶT LAZANG 1T
697 529855H500 CON TÁN TẮC KÊ BÁNH SAU TRÁI
698  529855J000 TÁN TẮC KÊ TRƯỚC, SAU (2015)
699 5298644500 ĐAI ỐC TẮC KÊ BÁNH SAU
700 529864B000 ĐAI ỐC TẮC KÊ BÁNH SAU
701 529865H500 CON TÁN TẮC KÊ BÁNH SAU PHẢI
702 529867F620 ÊCU 1.25T
703 530005H000 RUỘT CẦU SAU
704 530005H230 RUỘT CẦU SAU
705 530005K800 RUỘT CẦU SAU
706 530005K820 BỘ RUỘT CẦU VISAI
707 531105K800 VỎ VI SAI CẦU SAU
708 5321045240 BỘ CÙI DĨA CẦU SAU (6 X 37)
709 532104F400 BÁNH RĂNG VÀNH CHẬU QUẢ RỨA 1.25T (47RÃNH – 13  RÃNH )
710 532105H000 BỘ CÙI DĨA CẦU SAU (7 X 38)
711 532105K800 BỘ BÁNH RĂNG CÙI DĨA CẦU
712 532105K810 BỘ BÁNH RĂNG CÙI DĨA CẦU
713 533105H000 BẠC ĐẠN ĐẦU CÙI THƠM
714 533105K800 BẠC ĐẠN ĐẦU CÙI THƠM
715 5332045230 BẠC ĐẠN CÙI THƠM TRONG
716 533205H000 BẠC ĐẠN CÙI THƠM TRONG
717 533205K800 BẠC ĐẠN TRONG ĐUÔI CÁ CẦU
718 533205K810 BẠC ĐẠN TRONG ĐUÔI CÁ CẦU
719 5333045000 BẠC ĐẠN CÙI THƠM NGOÀI
720 533305H000 BẠC ĐẠN CÙI THƠM NGOÀI
721 533305K800 BẠC ĐẠN NGOÀI ĐUÔI CÁ CẦU
722 533305K810 BẠC ĐẠN NGOÀI ĐUÔI CÁ CẦU
723 533524A000 PHỐT ĐUÔI CẦU SAU
724 533525H000 PHỐT ĐUÔI CẦU SAU
725 533525K800 PHỐT ĐUÔI CẦU SAU
726 533525K810 PHỐT ĐUÔI CẦU SAU
727 5336045200 ĐUÔI CÁ CẦU SAU
728 533604F400 ĐUÔI CÁ CẦU
729 533605H000 ĐUÔI CÁ CẦU SAU
730 533605K800 ĐUÔI CÁ CẦU SAU
731 5341045230 VỎ VI SAI CẦU SAU
732 534105H000 VỎ VI SAI CẦU SAU
733 535115H000 BÁNH RĂNG HỘ TINH
734 535125H000 BÁNH RĂNG HÀNH TINH
735 535185K800 CHỮ THẬP VI SAI CẦU
736 5352211100 BẠC ĐẠN BÁNH TRƯỚC, NGOÀI
737  536105H000 BẠC ĐẠN VI SAI CẦU SAU
738 536105K800 BẠC ĐẠN VI SAI CẦU SAU
739 541005K000 NHÍP TRƯỚC, TRÁI
740 541005K500 NHÍP TRƯỚC, TRÁI
741 541005K501 NHÍP TRƯỚC, TRÁI (BỘ)
742 541105K000 NHÍP TRƯỚC, PHẢI
743 541105K001 NHÍP TRƯỚC, PHẢI
744 541105K500 NHÍP TRƯỚC, PHẢI
745 541105K501 NHÍP TRƯỚC, PHẢI (BỘ)
746 541485H050 CAO SU NHÍP CÓ BỌC SẮT (SIN LỐC)
747 542205H650 BÁT NHÍP TRƯỚC, TRÁI
748 542215H650 BÁT NHÍP TRƯỚC, PHẢI
749 5422362000 CHỐT ẮC NHÍP TRƯỚC, PHẢI
750 5422462001 CHỐT ẮC NHÍP TRƯỚC, TRÁI
751 542295K000 ĐAI ỐC U NHÍP TRƯỚC
752 542405H001 CAO SU GỐI NHÍP TRƯỚC
753 543004B500 PHUỘC NHÚN TRƯỚC
754 543004F050 GIẢM SÓC TRƯỚC
755 543004F350 PHUỘC NHÚN TRƯỚC
756 543005K000 PHUỘC NHÚN TRƯỚC
757 543005K001 PHUỘC NHÚN TRƯỚC
758 5431144000 CAO SU ĐẦU PHUỘC NHÚN TRƯỚC&SAU
759 5439345001 BU LÔNG PHUỘC TRƯỚC
760 544104B000 CÀNG CHỮ A TRÊN. TRÁI
761 544174A000 RÔ TUYN CÀNG CHỮ A TRÊN
762 544304B000 CÀNG CHỮ A TRÊN. PHẢI
763 545104F000 CÀNG CHỮ A DƯỚI. TRÁI
764 545224B000 ẮC CÀNG 1 TẤN
765 545224B010 CAO SU CÀNG CHỮ A DƯỚI
766 545294F000 CHỤP BỤI RÔ TUYN CÀNG CHỮ A  DƯỚI
767 545304AA00 BALL JOINT-KIT SUPS LWR ARM
768 545304F000 RÔ TUYN CÀNG CHỮ A DƯỚI
769 545404F000 CÀNG CHỮ A DƯỚI. PHẢI
770 547104B500 THANH CAÂN BẰNG HÌNH THANG
771 547114B500 CAO SU THANH CÂN BẰNG HÌNH THANG
772 548114F000 THANH CÂN BẰNG HÌNH THANG
773 548134F000 CAO SU THANH CÂN BẰNG HÌNH THANG
774 551304D000 PILLOW BALL BUSH ASSY
775 552105K300 BÁT NHÍP SAU, TRƯỚC, PHẢI (SAU, TRÁI)
776 552115K300 BÁT NHÍP SAU, TRƯỚC, TRÁI (SAU, PHẢI)
777 552404B001 SỎ NHÍP ĐƠN HD1T
778 5525644000 CAO SU Ắc NHÍP SAU
779 5526045001 CAO SU GỐI NHÍP PHỤ SAU
780 552705H001 CAO SU GỐI NHÍP SAU
781 553004B500 PHUỘC NHÚN SAU
782 553004F050 GIẢM SÓC SAU
783 553004F350 PHUỘC NHÚN SAU
784 553005A120 GIẢM SÓC SAU 2.5T
785 553005H000 PHUỘC NHÚN SAU
786 553005K001 PHUỘC NHÚN SAU
787 5531145001 CAO SU ĐẦU PHUỘC NHÚN SAU
788 561005H000TH VÔ LĂNG TAY LÁI (KHÔNG CÓ NẮP NHẬN KÈN)
789 561005K000TH VÔ LĂNG TAY LÁI
790 561105K000 VÔ LĂNG TAY LÁI (KHÔNG CÓ NẮP NHẬN KÈN)
791 561105K000TH VÔ LĂNG TAY LÁI
792 561505H000TH NẮP CÒI
793 562215H000 TAY BẬT NHỰA TRỤC LÁI
794 562215H000TH TAY LẬT NHỰA TRỤC LÁI
795 562225H000 NÚT NHẬN TAY NẮM
796 562628D000 ỐNG NHỰA TRỤC TAY LÁI DƯỚI
797 5627245000 ỐNG LÓT TRỤC LÁI
798 5629245001TH NẮP CHỤP ỐP VÔ LĂNG DƯỚI
799 562935K000 ĐẾ ỐNG NHỰA DƯỚI CỐT LÁI
800 563005H805 CỘT LÁI
801 563005H806 TRỤC TAY LÁI (MODEL 2010)
802 563605H002 KHỚP NỐI TRỤC TAY LÁI VỚI BÓT TAY LÁI
803 565104B000 THƯỚC LÁI
804 5671445200 ĐẦU ĐÓT DÍ TRƯỚC, TRÁI
805 5671445600 TRỤC MOAY Ơ TRƯỚC, TRÁI
806 567255H201 CÀNG CHỮ C
807 567255H501 CÀNG CHỮ C
808 567255H502 CÀNG CHỮ C
809 5673445600 TRỤC MOAY Ơ TRƯỚC, PHẢI
810 567405H000 CÀNG CHỮ I
811 567405H200 CÀNG CHỮ I
812 568105H501 ĐÒN LÁI DỌC
813 568114B500 LINK STEERING
814 568265H040 PHỐT ĐẦU ĐÒN LÁI DỌC
815 568705H000 BA ĐỜ XÔNG NGANG (CÓ RÔ TUYN)
816 568705H200 ĐÒN LÁI NGANG (CÓ ROTUYN)
817 568715H000 ĐÒN LÁI NGANG (KHÔNG ROTUYN)
818 568805H000 ĐẦU RO TYUN ĐÒN LÁI NGANG, TRÁI
819 568905H000 ĐẦU RO TYUN ĐÒN LÁI NGANG, PHẢI
820 571004A010 BƠM TRỢ LỰC LÁI
821 571004B010 BƠM TRỢ LỰC TAY LÁI
822 571004F100 BƠM TRỢ LỰC TAY LÁI D4BH
823 571004F200 BƠM DẦU TRỢ LỰC LÁI D4CB
824 571005H001 BƠM DẦU TRỢ LỰC LÁI D4AF
825 571005H100 BƠM TRỢ LỰC LÁI 2.5 TONS
826 571005H101 BƠM TRỢ LỰC TAY LÁI D4DA
827 5715034A00 BỘ PHỐT BƠM TRỢ LỰC TAY LÁI
828 571504FA00 BỘ PHỐT BƠM TRỢ LỰC TAY LÁI
829 571505H100 BƠM TRỢ LỰC TAY LÁI D4DD+D4DB
830 571855H000 BÁNH RĂNG DẪN ĐỘNG BƠM TRỢ LỰC TAY LÁI
831 572605K000 DÂY ĐAI DẪN ĐỘNG BƠM TRỢ  LỰC TAY LÁI D4AL
832  575105H031 ỐNG DẦU BƠM TRỢ LỰC (CAO SU)
833 575105L210 ỐNG DẦU TRỢ LỰC ĐẾN BÓT
834 575305L210 ỐNG DẦU HỒI
835 575355H010 ỐNG DẦU TRỢ LƯC TỪ BÓT LÁI (ỐNG VỀ)
836 576005H020 BỐT TAY LÁI
837 576385H010 BỘ SIU BÓT TAY LÁI
838 577004B500 BÓT TAY LÁI
839 577004F000 THƯỚC LÁI
840 577304F000 JOINT ASSY-INNER BALL
841 578005L200 BÌNH DẦU TRỢ LỰC LÁI
842 578205L210 BÁT BÌNH DẦU TRỢ LỰC
843 581014BA00 BỐ THẮNG ĐĨA TRƯỚC
844 581014FA00 BỐ THẮNG ĐĨA TRƯỚC
845 581015HA30 CÀNG BỐ THẮNG ĐĨA TRƯỚC (4 CÁI)
846 5810244A00 BỘ CÚP BEN XY LANH NGÀM THẮNG ĐĨA TRƯỚC
847 581024FA00 PHỚT XI LANH PHANH
848 5811544020S MÁ PHANH
849 5812944520 ĐĨA THẮNG TRƯỚC
850 581405K000 CÀNG BỐ THẮNG BÁNH SAU
851 5814445A70 BỐ THẮNG BÁNH SAU
852 5816045001 DỪNG THẮNG BÁNH TRƯỚC, TRÁI
853 581624F000 ROD ASSY-GUIDE(B)
854 581865K900 LÒ XO PHANH 2.5 TONS
855 581914A000 TẮC KÊ
856 582205K000 XY LANH THẮNG BÁNH TRƯỚC, TRÁI
857 582305K000 XY LANH THẮNG BÁNH TRƯỚC, PHẢI
858 5826045001 DỪNG THẮNG BÁNH TRƯỚC, PHẢI
859 5830145A00 BỘ CÚP BEN XY LANH THẮNG TRƯỚC
860 5830145A11 BỘ CÚP BEN XY LANH THẮNG SAU
861 5830544A70 BỐ THẮNG CÓ CÀNG BÁNH SAU
862 5830545A31 CÀNG BỐ THẮNG BÁNH SAU
863 5830545A63 BỐ THẮNG CÓ CÀNG TRƯỚC & SAU
864 583054FA01 BỐ THẮNG CÓ CÀNG BÁNH SAU
865 583204F000 XI LANH THẮNG BÁNH SAU
866 5834044550S BỐ THẮNG CÓ CÀNG BÁNH SAU
867 584004F000 MÂM DỪNG
868 5842045001 XY LANH THẮNG BÁNH SAU, PHẢI
869 584204F000 XI LANH THẮNG BÁNH SAU
870 585015HA00 BỘ CÚP BEN XY LANH THẮNG CÁI
871 585105H000 BÌNH CHỨA DẦU THẮNG
872 585315H003 ÔNG DẦU TỪ BÌNH ĐẾN XY LANH THẮNG TRÊN
873 585335H003 ÔNG DẦU TỪ BÌNH ĐẾN XY LANH LY HỢP TRÊN
874 5860045021 BẦU TRỢ LỰC + HEO THẮNG CÁI
875 586104B100 BẦU TRỢ LỰC THẮNG CÁI
876 586104F000 BẦU THỢ LỰC THẮNG CÁI
877 586104F010 BẦU THỢ LỰC THẮNG CÁI
878 586105K001 BẦU TRỢ LỰC THẮNG CÁI (LỖ XY LANH NHỎ)
879 586205H000 XY LANH THẮNG CÁI (KHÔNG ABS)  (30.15)
880 586205H050 XY LANH THẮNG CÁI
881 5881345001 ỐNG DẦU THẮNG BÁNH TRƯỚC
882 591104B010 XY LANH THẮNG CÁI
883 591104F000 XY LANH THẮNG CÁI
884 591104H000 BOOSTER ASSY-BRAKE
885 592105H000 BÌNH CHỨA HƠI THẮNG
886 592315H502 ỐNG BÌNH HƠI THẮNG
887 596105H211 VAN CÚP BÔ
888 596705H051 VAN ĐIỆN TỪ CÚP BÔ
889 597105H902 CẦN THẮNG TAY
890 5981045060 DỪNG THẮNG TAY (DỪNG + CÀNG BỐ THẮNG TAY)
891 598105H011 CỤM THẮNG TAY
892 598145H000 DỪNG THẮNG TAY
893 5981545050 DỪNG THẮNG TAY
894 5982245A60 BỐ THẮNG TAY
895 598225HA20 BỐ THẮNG TAY
896 5984145201 TAM BUA THẮNG TAY
897 598415H000 TAM BUA THẮNG TAY
898 599104F000 CÁP PHANH TRƯỚC
899 599105H000 DÂY THẮNG TAY
900 599105H000-DS CÁP THẮNG TAY
901 599105H101 CÁP THẮNG TAY
902 599114B362 CÁP PHANH
903 599114B500 CÁP PHANH SAU, TRÁI
904 599114B550 CÁP PHANH SAU PHẢI
905 599114E601 CÁP PHANH KIA BONGO 3
906 599124E600 CÁP THẮNG TAY
907 599204F210 CÁP PHANH
908 599304F000 CÁP PHANH
909 628104B010 BỘ TREO BÁNH DỰ PHÒNG
910 628104F000 BỘ TREO BÁNH DỰ PHÒNG
911 642405H006 CÂY CHỐNG CABIN
912 642505H003 TAY KHOÁ CABIN
913 642965H801 TEM DÁN THÔNG BÁO
914  64310DS031 BƠM BEN
915 643125H000 CAO SU GỐI ĐỠ CABIN
916 643205H004 THANH DẰNG TRƯỚC CABIN
917 643335H002 TRỤ CHÂN CABIN, TRÁI
918 643335K000 TRỤ CHÂN CABIN, TRÁI (ĐỜI 2014)
919 643335L000 GỐI ĐỠ CABIN, TRÁI
920 643345H001 TRỤ CHÂN CABIN, PHẢI
921 643345H003 GỐI ĐỠ CABIN, PHẢI
922 643345K000 TRỤ CHÂN CABIN, PHẢI (ĐỜI 2014)
923 643355H001 NẮP CHỤP GỐI ĐỠ CABIN TRÁI
924 643375H000 TRỤC CHÂN CABIN
925 643375H001 THANH DẰNG TRƯỚC CABIN
926 643375H102 THANH DẰNG TRƯỚC CABIN
927 643605H000 CAO SU GIẢM CHẤN SAU CABIN
928 643755H002 CAO SU GIẢM CHẤN SAU CABIN
929 6446145000 NÚT NHẬN SÀN CABIN
930 659105H000 TẤM CHẮN GẦM TRÁI
931 659115H000 CHẮN BÙN ĐỘNG CƠ TRÊN, TRÁI
932 659205H000 TẤM CHẮN GẦM PHẢI
933 659215H000 CHẮN BÙN ĐỘNG CƠ TRÊN, PHẢI
934 659305K002 TẤM CHẮN GẦM
935 659605H000 ROONG CAO SU CHẮN BÙN ĐỘNG CƠ, TRÁI
936 659605H200 ROONG CAO SU CHẮN BÙN ĐỘNG CƠ, PHẢI
937 661004B601 TẤM CHE MẶT TRƯỚC CABIN
938 661004F000 TẤM DỰNG TRƯỚC CABIN
939 663104B600 GÒ MÁ, TRÁI
940 663104F000 GÒ MÁ TRÁI
941 663204B010 ỐP GIÓ BÊN PHẢI 1.25 TONS
942 663204B600 GÒ MÁ, PHẢI
943 663204F000 GÒ MÁ PHẢI
944 664004F000 NẮP CA BÔ TRƯỚC
945 700015K500 VỎ CABIN (GỒM 2 VỎ CÁNH CỬA, HÀN BẤM, SƠN TĨNH ĐIỆN)
946 712114F000 TRỤ VÒNG CÁNH CỬA TRÁI
947 712214F000 TRỤ VÒNG CÁNH CỬA PHẢI
948 712355K001 KHUNG XƯƠNG DỌC CABIN TRÁI
949 712455K001 KHUNG XƯƠNG DỌC CABIN PHẢI
950 712705H005 KHUNG XƯƠNG ỐP HAI BÊN KÍNH CHẮN GIÓ CABIN TRÁI
951 712805H002 KHUNG XƯƠNG ỐP HAI BÊN KÍNH CHẮN GIÓ CABIN PHẢI
952 713505H003 THANH ĐỠ TRƯỚC MUI
953 715115K001 TẤM TÔN MẶT ĐẦU (NẮP CA BÔ) (ĐỜI 2004)
954 715115K002 TẤM TÔN MẶT ĐẦU CABIN
955 715145K500 TẤM LAM MẶT ĐẦU (NẸP SẮT CABÔ)
956 721105H001 ỐP HÔNG CABIN, TRÁI
957 721115H003 KHUNG XƯƠNG CỬA CABIN TRÁI
958 721115H004 KHUNG XƯƠNG CỬA CABIN TRÁI
959 721155H101 ỐP HÔNG CABIN, PHẢI
960 721215H004 KHUNG XƯƠNG CỬA CABIN PHẢI
961 721825H003 ỐP BÀN ĐẠP LÊN XUỐNG CABIN, TRONG, TRÁI (SẮT)
962 721825H004 KHUNG XƯƠNG BỆ BƯỚC LÊN XUỐNG TRÁI
963 721925H002 ỐP BÀN ĐẠP LÊN XUỐNG CABIN, TRONG, PHẢI (SẮT)
964 721925H003 KHUNG XƯƠNG BỆ BƯỚC LÊN XUỐNG PHẢI
965 722125H000 KHUNG XƯƠNG ỐP HÔNG TRẦN CABIN TRÁI
966 722225H000 KHUNG XƯƠNG ỐP HÔNG TRẦN CABIN PHẢI
967 722505H001 KHUNG XƯƠNG ỐP HÔNG SAU CABIN TRÁI
968 722605H000 KHUNG XƯƠNG ỐP HÔNG SAU CABIN PHẢI
969 741115H000 TẤM TÔN NÓC CABIN
970 750035H000 VỎ CÁNH CỬA, TRÁI
971 750035H001 CÁNH CỬA LH
972 750035H500 BỘ CỬA TRƯỚC, TRÁI
973 750045H000 VỎ CÁNH CỬA, PHẢI
974 750045H001 CÁNH CỬA RH
975 750045H500 BỘ CỬA TRƯỚC, PHẢI
976 750115H501 TẤM TÔN CỬA TRƯỚC TRÁI
977 750215H501 TẤM TÔN CỬA TRƯỚC PHẢI
978 751205A101 CÁNH CỬA LH
979 757205A104 HỘP ĐIỆN ĐÓNG MỞ CỬA
980 760034F010 BỘ CỬA TRƯỚC, TRÁI
981 760044F010 BỘ CỬA TRƯỚC. PHẢI
982 762014B400 BỘ CỬA TRƯỚC PHẢI
983 791105H001 BẢN LỀ CỬA TRƯỚC TRÊN, TRÁI
984 791155H000 BẢN LỀ CỬA TRƯỚC TRÊN, PHẢI
985 791205H002 BẢN LỀ CỬA TRƯỚC DƯỚI, TRÁI
986 791255H000 BẢN LỀ CỬA TRƯỚC DƯỚI, PHẢI
987 791805H000 BỘ GIỚI HẠN MỞ CỬA, TRÁI
988 791905H000 BỘ GIỚI HẠN MỞ CỬA PHẢI
989 811015H702TH TÁP BI CỬA TRƯỚC, TRÁI (NGUYÊN BỘ)
990 811015H703 TÁP PI CỬA, TRÁI
991 811025H906TH TÁP BI CỬA TRƯỚC, PHẢI (NGUYÊN BỘ)
992 811025H907 TÁP PI CỬA, PHẢI
993 811115H000 TÁP PI CÁNH CỬA MIẾNG TO MIGHTY 2, TRÁI
994 811115H001TH TÁP BI CỬA TRƯỚC TRÊN TRÁI
995 811215H000 TÁP PI CÁNH CỬA MIẾNG TO MIGHTY 2, PHẢI
996 811215H001TH TÁP BI CỬA TRƯỚC TRÊN PHẢI
997 811515H000 LÔNG NHEO TRONG CỬA TRƯỚC, TRÁI
998 811615H000 LÔNG NHEO TRONG CỬA TRƯỚC, PHẢI
999 811705H000 TÁP PI CÁNH CỬA MIẾNG NHỎ MIGHTY 2, TRÁI
1000 811705H000TH TÁP BI CỬA TRƯỚC DƯỚI TRÁI
1001 811805H000 TÁP PI CÁNH CỬA MIẾNG NHỎ MIGHTY 2, PHẢI
1002 811805H000TH TÁP BI CỬA TRƯỚC DƯỚI PHẢI
1003 812105H001AX TAY NẮM CỬA TRONG, TRÁI
1004 812205H001AX TAY NẮM CỬA TRONG, PHẢI
1005 812305H900 HỐC TAY CẦM TÁP BI CỬA TRÁI
1006 812335H000TH TAY CẦM TÁP BI CỬA TRƯỚC TRÁI
1007 812405H900 HỐC TAY CẦM TÁP BI CỬA PHẢI
1008 812435H000TH TAY CẦM TÁP BI CỬA TRƯỚC PHẢI
1009 812715H000 BÁT BẮT TAY CẦM TÁP BI CỬA TRƯỚC TRÁI
1010 812815H000 BÁT BẮT TAY CẦM TÁP BI CỬA TRƯỚC PHẢI
1011 813105A001 CHỐT THEN CỬA
1012 813105H000 LATCH ASSY-FR DR LH
1013 813105H010 BỘ NGẬM KHÓA CỬA, TRÁI
1014 813205H000 Ổ NGẬM RH
1015 813205H010 BỘ NGẬM KHÓA CỬA, PHẢI
1016 8135533000 CHÊM CÁNH CỬA TRƯỚC (SẮT)
1017 8137528000 NÚT NHẬN GIỮ THANH CHUYỀN KHÓA CỬA
1018 815015H012 CƠ CẤU NÂNG HẠ KÍNH+MÔ TƠ, TRÁI
1019 815025H012 CƠ CẤU NÂNG HẠ KÍNH+MÔ TƠ, PHẢI
1020 815035H010 COMPA NÂNG KÍNH, TRÁI
1021 815045H010 COMPA NÂNG KÍNH ĐIỆN, PHẢI
1022 815115H510 KÍNH CỬA, TRÁI
1023 815135H002 ROONG CỬA TRONG, TRÁI
1024 815145H000 NẸP KÍNH CỬA
1025 815155H000 NẸP KÍNH CỬA TRÁI
1026 815215H510 KÍNH CỬA, PHẢI
1027 815235H002 ROONG CỬA TRONG, PHẢI
1028 815255H000 NẸP KÍNH CỬA PHẢI
1029 815355H000 NẸP KÍNH CỬA TRÁI
1030 815455H000 NẸP KÍNH CỬA PHẢI
1031 815605H001 ỐP NHỰA TAM GIÁC GÓC CỬA TRÁI
1032 815705H001 ỐP NHỰA TAM GIÁC GÓC CỬA PHẢI
1033 819015H002 Ổ KHÓA ĐIỆN
1034 819015K300 BỘ CÔNG TẮC ĐÈ+CỬA+NẮP TD
1035 819054FA20 KEY & CYLINDER SET-LOCK
1036 819105HA00 BỘ Ổ KHÓA CỬA, TRÁI
1037 819205HA00 BỘ Ổ KHÓA CỬA, PHẢI
1038 819964A400 KEY-BLANKG IMMOBILIZER
1039 819964E020 PHÔI CHÌA KHÓA IMMOBILIZER
1040 819964F020 PHÔI CHÌA KHÓA IMMOBILIZER
1041 819965H000 PHÔI CHÌA KHÓA
1042 821105H001 ROONG KHUNG CỬA, PHẢI
1043 821105H002 ROONG CỬA NGOÀI
1044 821205H000 ROONG CỬA NGOÀI
1045 821305H000 ROONG CỬA NGOÀI
1046 821455H001 ROONG CỬA NGOÀI, TRÁI, PHẢI
1047 821455H002 ROONG CỬA NGOÀI
1048 821505H003 NẸP CỬA TRÁI
1049 821605H003 NẸP CỬA PHẢI
1050 821705H004 LÔNG NHEO NGOÀI CỬA TRƯỚC, TRÁI
1051 821805H003 LÔNG NHEO CỬA NGOÀI, PHẢI
1052 821805H004 LÔNG NHEO NGOÀI CỬA TRƯỚC, PHẢI
1053 821915H001 TẤM NYLON TÁP PI CỬA TRÁI
1054 821925H001 TẤM NYLON TÁP PI CỬA PHẢI
1055 822515H000 NẸP DƯỚI CỬA, TRÁI
1056 823014B200CA TÁP BI CỬA TRƯỚC, TRÁI
1057 823014E010 PANEL COMPL-FRONT DOOR TRIM,LH
1058 823014F010ES BỘ TÁP BI CỬA TRƯỚC. TRÁI (KHÔNG CÓ ỐP VÂN GỖ CÔNG TÁC BẤM KÍNH)
1059 823014F050EO BỘ TÁP BI CỬA TRƯỚC TRÁI (CÓ ỐP VÂN GỖ CÔNG TÁC BẤM KÍNH)
1060 823024B200CA TÁP BI CỬA TRƯỚC, PHẢI
1061 823024E010 PANEL COMPL-FRONT DOOR TRIM,RH
1062 823024F010ES BỘ TÁP BI CỬA TRƯỚC PHẢI (KHÔNG CÓ ỐP VÂN GỖ CÔNG TÁC BẤM KÍNH)
1063 823024F050EO BỘ TÁP BI CỬA TRƯỚC PHẢI (CÓ ỐP VÂN GỖ CÔNG TÁC BẤM KÍNH)
1064 823054F010ES BỘ TÁP BI CỬA TRƯỚC. TRÁI (KHÔNG CÓ BỘ CÔNG TẮC BẤM KÍNH)
1065 823105H001 TAY NẮM CỬA TRONG, TRÁI
1066 823115H001 CHÉN TAY MỞ CỬA TRONG, TRÁI
1067 823205H000TH TAY MỞ CỬA TRONG, PHẢI
1068 823205H001 TAY NẮM CỬA TRONG, PHẢI
1069 823215H001 CHÉN TAY MỞ CỬA TRONG, PHẢI
1070 823305H001 TAY MỞ CỬA NGOÀI, TRÁI
1071 823305H002 TAY NẮM CỬA NGOÀI TRÁI
1072 823405H001 TAY MỞ CỬA NGOÀI, PHẢI
1073 823405H002 TAY NẮM CỬA NGOÀI PHẢI
1074 8235502000 NÚT NHẬN TÁP PI LƯNG SAU
1075 8261043301AQ TAY NẮM CỬA TRONG, TRÁI
1076 826104F000 TAY NẮM CỬA TRONG, TRÁI
1077 8262043301AQ TAY NẮM CỬA TRONG, PHẢI
1078 826204F000 TAY NẮM CỬA TRONG, PHẢI
1079 8263022001TH TAY QUAY KÍNH CỬA TRƯỚC
1080 826504B000 TAY NẮM CỬA NGOÀI, TRÁI
1081 826504F000CA TAY NẮM CỬA NGOÀI. TRÁI
1082 826604B000 TAY NẮM CỬA NGOÀI, PHẢI
1083 826604F000CA TAY NẮM CỬA NGOÀI. PHẢI
1084 827105K002 GÒ MÁ, TRÁI
1085 827205K003 GÒ MÁ, PHẢI
1086 831105K002 TÁP PI SÀN
1087 831805H001AQ NẸP NHỰA MÉP VIỀN CỬA, TRÁI
1088 831855H001AQ NẸP NHỰA MÉP VIỀN CỬA, PHẢI
1089 833205H001 BOOT ASSY-SHIFT LEVER
1090 833205H001TH CHỤP BỤI CẦN SỐ (BẰNG CAO SU)
1091 833305H050 ỐP NHỰA CẦN SỐ
1092 833505h000 CHỤP BỤI CẦN SỐ
1093 833505H001TH ỐP NHỰA CẦN THẮNG TAY
1094 833615H801TH ỐP NHỰA CẦN SỐ
1095 833705H001TH ỐP MŨ CẦN THẮNG TAY (CABIN RỘNG)
1096 833905H050TH BAO DA CẦN SỐ
1097 834105H000TH ỐP NHỰA VIỀN CỬA TRONG CABIN, TRÁI
1098 834205H000TH ỐP NHỰA VIỀN CỬA TRONG CABIN, PHẢI
1099 834505H002TH ỐP NHỰA GÓC CABIN TRÊN, TRÁI
1100 834605H002TH ỐP NHỰA GÓC CABIN DƯỚI, TRÁI
1101 834605H102TH TÁP PI HÔNG SAU TRÁI
1102 834705H002TH ỐP NHỰA GÓC CABIN TRÊN, PHẢI
1103 834805H002TH ỐP NHỰA GÓC CABIN DƯỚI, PHẢI
1104 834805H102TH TÁP PI HÔNG SAU PHẢI
1105 834935H000 NÚT NHẬN TÁP PI SÀN
1106 834935H000TH NÚT NHẬN TÁP PI SÀN
1107 836205H010IA TẤM LA PHÔNG TRẦN
1108 841134B000 NẸP TÁP PI SÀN, TRÁI
1109 8434943000LG NÚT NHẬN TÁP PI SÀN
1110 8444044000TH TAY VỊN CỬA PHẢI
1111 8444344000TH NÚT NHẬN TAY NẮM ÁP TRỤ (60/30)
1112 8448043011TH TAY VỊN CỬA
1113 8448043011TTX TAY VỊN CỬA
1114 8461043800CA MẶT NẠ TRƯỚC ĐỒNG HỒ TÁP LÔ (CÓ CỬA SỔ HỌNG GIÓ)
1115 847005K500TH TÁP LÔ CABIN NGUYÊN BỘ CÓ ỐNG DẪN GIÓ
1116 847015H002TH KHUNG XƯƠNG TÁP LÔ CABIN
1117 847055H000 NẮP BÌNH DẦU THẮNG
1118 847055H000TH NẮP BÌNH DẦU THẮNG TRÊN TÁP LÔ
1119 847075H000TH NẮP HỘP CẦU CHÌ
1120 847105H000 CUA ROONG ĐỒNG HỒ TÁP LÔ (CÓ Ổ GIÓ Ở HAI BÊN)
1121 847105K910AD MẶT NẠ ĐỒNG HỒ TÁP LÔ CÓ ỐNG THỔI GIÓ
1122 847205H001TH HỘP ĐỰNG TÀI LIỆU
1123 847255H000TH NẮP HỘP ĐỰNG TÀI LIỆU
1124 8473043801AQ TÁP LÔ CABIN (MẶT TRÊN KHUNG XƯƠNG TÁP LÔ)
1125 847405H000TH ỐP NHỰA DƯỚI CỘT TAY LÁI
1126 8474143802AQ KHUNG XƯƠNG DƯỚI MẶT TÁP LÔ CABIN
1127 847605H001TH ỐP NHỰA DƯỚI TÁP LÔ PHẢI
1128 847615H900 ỐP TÁP LÔ DƯỚI
1129 851015H000 KÍNH CHIẾU HẬU TRONG CABIN
1130 852105H001IA TẤM CHẮN NẮNG, TRÁI
1131 852205H000 TẤM CHẮN NẮNG, PHẢI
1132 852205H000IA TẤM CHẮN NẮNG, PHẢI
1133 853104B002IA TẤM TRẦN
1134 8532643300IA NÚT NHẬN LA PHÔNG MÀU NÂU
1135 8591573000 NÚT NHẬN TRẮNG
1136 861115H000 KÍNH CHẮN GIÓ TRƯỚC
1137 861125H002 ROONG KÍNH CHẮN GIÓ
1138 8615522000 NÚT NHẬN TÁP PI ĐẦU ĐẠN
1139 862557J110 CHÂN BẮT CHẮN NẮNG
1140 863105K001 CA LĂNG MẠ CRÔM
1141 863105L002 CA LĂNG (CÓ LOGO HYUNDAI)(MODEL 2014)
1142 863105L003 CA LĂNG CÓ LÔ GÔ HYUNDAI
1143 863155H000 MÍ ĐÈN, TRÁI
1144 863155K000 CUA RON DƯỚI ĐÈN PHA, TRÁI
1145 8631756000 BÁT ĐÈN PHA COS, TRÁI
1146 8632056000 CA LĂNG
1147 863255H000 MÍ ĐÈN, PHẢI
1148 863255K000 CUA RON DƯỚI ĐÈN PHA, PHẢI
1149 8632756000 BÁT ĐÈN PHA COS, PHẢI
1150 864106A001 LÔ GÔ HYUNDAI TRÊN TẤM DỰNG
1151 864155H000YL TEM DÁN CHỮ HD65
1152 864155H000ZD CHỮ “HD65″
1153 864165H000 CHỮ “HD72″
1154 864165H000YL TEM DÁN CHỮ HD72
1155 864515K000 CHỮ HYUNDAI
1156 864615L000L2 TEM CỬA XE MÀU TRẮNG BÊN PHẢI
1157 864615L000M6 TEM CỬA XE MÀU XANH BÊN PHẢI
1158 864625L000L2 TEM CỬA XE MÀU TRẮNG BÊN TRÁI
1159 864625L000M6 TEM CỬA XE MÀU XANH BÊN TRÁI
1160 865104B010 CẢN TRƯỚC
1161 865104F100 CẢN PORTER 2
1162 865105K000 CẢN TRƯỚC
1163 865114F010 CẢN TRƯỚC
1164 865135H002 BÁT CẢN TRƯỚC, TRÁI
1165 8651556000 KHUNG SẮT BẮT CẢN, TRÁI
1166 865235H002 BÁT CẢN TRƯỚC, PHẢI
1167 8652556000 KHUNG SẮT BẮT CẢN, PHẢI
1168 865614F000 CA LĂNG
1169 8678045004 TAY LẬT KHÓA CABIN
1170 868115H101 DÈ CHẮN BÙN BÁNH TRƯỚC, TRÁI
1171  868115H102 DÈ CHẮN BÙN BÁNH TRƯỚC, TRÁI
1172 868115H103 MUD GUARD,LH
1173 868215H101 MUD GUARD,RH
1174 868215H103 DÈ CHẮN BÙN BÁNH TRƯỚC, PHẢI
1175 8682533000 NÚT NHẬN SU CHẮN BÙN ĐỘNG CƠ
1176 868315K000 CAO SU CHẮN BÙN BÁNH TRƯỚC, TRÁI
1177 868315K050 CAO SU CHẮN BÙN BÁNH TRƯỚC, PHẢI
1178 868955H001 ỐP LỒNG DÈ CABIN, TRÁI
1179 868955H003 ỐP LÒNG VÈ TRÁI
1180 868965H003 ỐP LÒNG VÈ PHẢI
1181 869105H001 BÀN ĐẠP LÊN XUỐNG CABIN BẰNG GANG, PHẢI
1182 869105H300 BÀN ĐẠP LÊN XUỐNG CABIN (MODEL 2004) (NHỰA)
1183 869105K000 BÀN ĐẠP LÊN XUỐNG CABIN (MODEL 2014) (GANG)
1184  869105K300 BÀN ĐẠP LÊN XUỐNG CABIN (MODEL 2014)
1185 869155H000 BÀN ĐẠP LÊN XUỐNG CABIN, TRÁI (SẮT)
1186 869205H000 ỐNG NHỰA BẬC LÊN XUỐNG TRÁI
1187 869205K001 ỐP BÀN ĐẠP LÊN XUỐNG CABIN, TRÁI (ĐỜI 2014)
1188 869255H000 BÀN ĐẠP LÊN XUỐNG CABIN, PHẢI (SẮT)
1189 869305H000 ỐNG NHỰA BẬC LÊN XUỐNG PHẢI
1190 869305K001 ỐP BÀN ĐẠP LÊN XUỐNG CABIN, PHẢI (ĐỜI 2014)
1191 869805H001 TAY NẮM KHÓA CABIN
1192 8711045300 GƯƠNG CHIẾU HẬU NGOÀI VUÔNG
1193 871105H701 MẶT KÍNH CHIẾU HẬU KHÔNG GỌNG
1194 871154B800 MẶT GƯƠNG CHIẾU HẬU, TRÁI
1195 871164B800 MẶT GƯƠNG CHIẾU HẬU, PHẢI
1196 8712143010 KÍNH CHIẾU MŨI
1197 871295H000 ROONG KÍNH LƯNG
1198 874414F000CA BẬC LÊN XUỐNG. TRÁI
1199 874424F000CA BẬC LÊN XUỐNG. PHẢI
1200 876015H101 GƯƠNG CHIẾU HẬU NGOÀI, TRÁI (CÓ GỌNG)
1201 876015H500 GƯƠNG CHIẾU HẬU NGOÀI, TRÁI (CÓ GỌNG) (LẮP TRÊN ĐẦU XE)
1202 876015H505 BỘ KÍNH CHIẾU HẬU NGOÀI CÓ GỌNG, TRÁI
1203 876025H500 GƯƠNG CHIẾU HẬU NGOÀI, PHẢI (CÓ GỌNG)
1204 876025H505 BỘ KÍNH CHIẾU HẬU NGOÀI CÓ GỌNG, PHẢI
1205 876025K100 KÍNH CHIẾU HẬU PHẢI
1206 876104E100 GƯƠNG, TRÁI KIA BONGO 3
1207 876104F000 GƯƠNG TRÁI
1208 876104F010CA GƯƠNG CHIẾU HẬU GẬP TAY, TRÁI
1209 876104F100 BỘ KÍNH CHIẾU HẬU GẬP ĐIỆN, TRÁI
1210 876104F100CA GƯƠNG TRÁI
1211 876104F102CA GƯƠNG ĐIỆN PORTER 2, TRÁI
1212 876105a101 GƯƠNG CHIẾU HẬU TRÁI
1213  876165H000 ỐP ĐẾ GƯƠNG CHIẾU HẬU SAU, PHẢI
1214 876204E100 GƯƠNG, PHẢI KIA BONGO 3
1215 876204F000CA GƯƠNG CHIẾU HẬU GẬP TAY, PHẢI
1216 876204F100 BỘ KÍNH CHIẾU HẬU GẬP ĐIỆN, PHẢI
1217 876204F100CA GƯƠNG PHẢI
1218 876204F101CA GƯƠNG ĐIỆN PORTER 2, PHẢI
1219 876214F000 MẶT KÍNH CHIẾU HẬU, PHẢI
1220 876295H403 GỌNG GƯƠNG CHIẾU HẬU NGOÀI, TRÁI (CÓ ĐẾ)
1221 876395H110 TAY GƯƠNG
1222 876395H403 GỌNG GƯƠNG CHIẾU HẬU NGOÀI, PHẢI (CÓ ĐẾ)
1223 876404F000 KÍNH CHIẾU MŨI
1224 876425L000 NẮP CHỤP ỐP ĐẾ GƯƠNG CHIẾU HẬU, TRÁI
1225 876435H000 ỐP CHỤP BÁT GƯƠNG CHIẾU HẬU
1226 876435H100 ỐP CHỤP ĐUÔI GỌNG GƯƠNG CHIẾU HẬU
1227 876455H000 ỐP ĐẾ GƯƠNG CHIẾU HẬU
1228 876455L000 ỐP ĐẾ GƯƠNG CHIẾU HẬU, TRÁI
1229 876465H000 NẮP CHE CHÂN GƯƠNG CHIẾU HẬU TRÁI
1230 876525L000 NẮP CHỤP ỐP ĐẾ GƯƠNG CHIẾU HẬU, PHẢI
1231 876555L000 ỐP ĐẾ GƯƠNG CHIẾU HẬU, PHẢI
1232 876565H000 NẮP CHE CHÂN GƯƠNG CHIẾU HẬU PHẢI
1233 880015H144 BỘ GHẾ NGỒI TÀI XẾ
1234 881405H010AQ CHỤP BẢO VỆ BÁT LẬT GHẾ TÀI
1235 882255H001 MÓC KHÓA GHẾ LƠ
1236 885534B000 TAY LẬT GHẾ TÀI
1237 898125H000AQ Ổ KHÓA NGẬM DÂY AN TOÀN, PHẢI, GHẾ PHỤ
1238 898215H100AQ DÂY ĐAI AN TOÀN GHẾ TÀI
1239 911305K300 DÂY ĐIỆN ĐÁY SÀN, TRÁI
1240 911315H001 DÂY ĐIỆN ĐÁY SÀN, PHẢI
1241 911355K640 DÂY ĐIỆN CABIN
1242 911515L831 DÂY ĐIỆN CỬA, TRÁI
1243 911885H500 NẮP HỘP CẦU CHÌ TỔNG
1244 9121045752 DÂY ĐIỆN ĐỘNG CƠ, PHẢI
1245 9121045801 DÂY ĐIỆN ĐỘNG CƠ, TRÁI
1246 9121045810 DÂY ĐIỆN ĐỘNG CƠ, PHẢI
1247 9121145002 DÂY ĐIỆN CAO ÁP
1248 9122045500 DÂY SẠC BÌNH ĐIỆN
1249 914105H002 DÂY ĐIỆN LA PHÔNG
1250 915355K680 DÂY ĐIỆN CHASSIS
1251 915355K841 DÂY ĐIỆN CHASSIS
1252 915555K500 DÂY ĐIỆN ĐÈN CẢN
1253 915955K601 HỘP CẦU CHÌ DƯỚI CABIN
1254 918235H002 HỘP NHỰA CẦU CHÌ TỔNG
1255 921014B000 ĐÈN PHA TRƯỚC TRÁI
1256 921014E100 ĐÈN PHA, TRÁI KIA BONGO 3
1257 921014F000 ĐÈN PHA, TRÁI PORTER 2
1258 921014F010 ĐÈN PHA, TRÁI
1259 921014F100 ĐÈN PHA, TRÁI PORTER 2
1260 9210158100 ĐÈN PHA, TRÁI
1261 921015K001 ĐÈN PHA, TRÁI
1262 921024B000 ĐÈN PHA TRƯỚC PHẢI
1263 921024E100 ĐÈN PHA, PHẢI KIA BONGO 3
1264 921024F000 ĐÈN PHA, PHẢI PORTER 2
1265 921024F010 ĐÈN PHA, PHẢI
1266 921024F100 ĐÈN PHA, PHẢI PORTER 2
1267 9210258100 ĐÈN PHA, PHẢI
1268 921025K001 ĐÈN PHA, PHẢI
1269 922014B000 ĐÈN SƯƠNG MÙ
1270 922014F000 ĐÈN SƯƠNG MÙ. TRÁI
1271 922015H000 ĐÈN CẢN TRƯỚC VUÔNG TRÁI
1272 922024F000 ĐÈN SƯƠNG MÙ. PHẢI
1273 922025H000 ĐÈN CẢN TRƯỚC VUÔNG PHẢI
1274 923014B001 ĐÈN XI NHAN TRƯỚC TRÁI
1275 923024B001 ĐÈN XI NHAN TRƯỚC PHẢI
1276 923025H000 ĐÈN XI NHAN TRƯỚC, TRÁI, PHẢI
1277 923035H001 ĐÈN HÔNG CỬA, PHẢI
1278 923035L001 ĐÈN XI NHAN CỬA, TRÁI
1279 923045H001 ĐÈN HÔNG CỬA, TRÁI
1280 923045L001 ĐÈN XI NHAN CỬA, PHẢI
1281 924014E000 ĐÈN HẬU SAU TRÁI
1282 924014F000 ĐÈN HẬU NGOÀI TRÁI
1283 924015A101 ĐÈN HẬU, TRÁI
1284 924017A100 ĐÈN LÁI SAU TRÁI
1285  924017A100NM ĐÈN LÁI SAU, TRÁI
1286 924024E000 ĐÈN HẬU SAU PHẢI
1287 924024F000 ĐÈN HẬU NGOÀI PHẢI
1288 924027A100 ĐÈN LÁI SAU PHẢI
1289  924027A100NM ĐÈN LÁI SAU, PHẢI
1290 924114F000 NẮP ĐÈN LÁI SAU, TRÁI
1291 924117A801 CHỤP ĐÈN LÁI SAU, TRÁI
1292 924214F000 NẮP ĐÈN LÁI SAU, PHẢI
1293 9243045005 ĐÈN LÁI SAU, TRÁI (MODEL CŨ)
1294 9256045001 ĐÈN SOI BIỂN SỐ
1295 925605H000 ĐÈN BIỂN SỐ
1296 928305A150 ĐÈN TRẦN LA PHÔNG
1297 928305A150IA ĐÈN CA BIN XE
1298 930715H000TH COVER-COLUMN,LH
1299 930715H900TH ỐP NHỰA CỘT TAY LÁI TRÁI
1300 930715L000TH ỐP VÔ LĂNG TRÁI
1301 930725H001TH ỐP NHỰA CỘT TAY LÁI TRÁI
1302 931104F000 SWITCH ASSY-IGN
1303 931105KA00 BỘ Ổ KHÓA CÔNG TẮC MÁY
1304 931805H000 CÔNG TẮC XÔNG MÁY
1305 931805H002 CÔNG TẮC GẠT NƯỚC KÍNH
1306 933005A000 CÔNG TẮC TỔNG HỢP
1307 933005H000 CÔNG TẮC PHA COS
1308 933005K000 CÔNG TẮC VÔ LĂNG
1309 933005K100 CÔNG TẮC VÔ LĂNG
1310 933025K000 CẦN CÔNG TẮC GẠT ĐÈN PHA
1311 933035K100 CẦN CÔNG TẮC GẠT MƯA
1312 934004B300 CÔNG TẮC VÔ LĂNG
1313 934104A010 SWITCH ASSY-LIGHTING
1314 934104A310 SWITCH ASSY-WIPER & WASHER
1315 934104B200 CẦN CÔNG TẮC GẠT ĐÈN PHA
1316 934104F000 CÔNG TẮC PHA, XI NHAN ( BÊN TRÁI )
1317 935605L000 CÔNG TẮC BÁO CỬA MỞ
1318 935807A100 CÔNG TẮC ĐÈN ĐỘNG CƠ
1319 936915H310 CÔNG TẮC BẤM KÍNH CỬA, TRÁI
1320 936915L000 CÔNG TẮC BẤM KÍNH CỬA TRÁI
1321 936925H010 CÔNG TẮC BẤM KÍNH CỬA, PHẢI
1322 936925L000 CÔNG TẮC BẤM KÍNH CỬA PHẢI
1323 9371534000 CHỤP CÔNG TẮC GIẢ NHỎ
1324 937355H000 CÔNG TẮC ĐÈN CẢN
1325 937355K000 CÔNG TẮC ĐÈN CẢN TRƯỚC
1326 937495K000 CÔNG TẮC ĐÈN ƯU TIÊN
1327 937705H000 CÔNG TẮC A/C
1328 937705K000 CÔNG TẮC ĐIỀU HÒA
1329 937906B100 CÔNG TẮC BÁO BÀN ĐẠP LY HỢP
1330 9379073100 CÔNG TẮC LY HỢP
1331 937915H000 CHỤP CÔNG TẮC GIẢ LỚN
1332 937955K050 CỤM MỒI THUỐC
1333 938101C100 CÔNG TẮC BÁO ĐÈN THẮNG
1334 938105H000 CÔNG TẮC STOP (MODEL MỚI)
1335 9383045003 CÔNG TẮC ĐÈN LÙI
1336 93830T00013 CÔNG TẮC BÁO LÙI
1337 940034F302 CLUSTER ASSY-INSTRUMENT(KPH)
1338 9400447010 CLUSTER ASSY-INSTRUMENT(KPH)
1339 9400643191 BỘ ĐỒNG HỒ TÁP LÔ
1340 941015H422 ĐỒNG HỒ TÁP LÔ
1341 941025K160 ĐỒNG HỒ TÁP LÔ
1342 941115H500 ĐỒNG HỒ BÁO TỐC ĐỘ
1343 941125H600 ĐỒNG HỒ TUA MÁY
1344 941135K920 ĐỒNG HỒ BÁO DẦU
1345 941145H920 ĐỒNG HỒ BÁO NHIỆT ĐỘ NƯỚC LÀM MÁT
1346 941175H000 MẶT KÍNH ĐỒNG HỒ TÁP LÔ
1347 944005H000 PHAO DẦU
1348 944005H001 PHAO DẦU
1349 944005H500 PHAO BÁO NHIÊN LIỆU
1350 944105A200 CẢM BIẾN BƠM DẦU
1351 944604F001 PHAO BÁO NHIÊN LIỆU
1352 946008A500 CẢM BIẾN TỐC ĐỘ
1353 946505H000 RỜ LE BÁO KHÓA CABIN
1354 9465072401 CẢM BIẾN BÁO NHIỆT ĐỘ NƯỚC LÊN ĐỒNG HỒ
1355  9467072100 CẢM BIẾN BÁO MỨC NƯỚC
1356 951205L000 VỎ CỤC MỒI THUỐC
1357 952105H801 NẮP HỘP RƠ LE
1358 952205H100 RỜ LE HỘP – ABS
1359 952257A500 RƠ LE
1360 952355H000 RƠ LE
1361 955505H300 RỜ LE ĐÈN XI NHAN
1362 9555088003 CỤC CHỚP
1363 958005H150 ETACS
1364 958005H250 HỘP ĐIỀU KHIỂN BUGI XÔNG
1365 959505H002 CƠ CẤU GÀI KHOÁ CỬA PHẢI
1366 959605H002 CƠ CẤU GÀI KHOÁ CỬA TRÁI
1367 962105H102 ĂNG TEN RADIO
1368 962105H150 ĂNG TEN
1369 963205A000IA SPEAKER-FR
1370 963305H300 LOA CASSETTE
1371 963315H100 LOA CASSETTE
1372 963605A300 SPEAKER-RR
1373 964204A600 CẢM BIẾN TỐC ĐỘ LÊN ĐỒNG HỒ (EURO 2&4)
1374 9662073A03 KÈN ĐIỆN
1375 966207A000 KÈN GIỌNG CAO
1376 971004F000 HEATER COMPLETE
1377 971205H002 CỤM CÔNG TẮC ĐIỀU KHIỂN MÁY LẠNH
1378 971205H010 CÔNG TẮC ĐIỀU KHIỂN MÁY LẠNH
1379 971215H000 DÂY CHỈNH QUẠT GIÓ LẠNH
1380 971255H000 BỘ CÔNG TẮC QUẠT GIÓ
1381 971334F010 LỌC GIÓ DÀN LẠNH
1382 971375H000 TAY VẶN ĐIỀU KHIỂN KÉT SƯỞI CABIN
1383 971505H103 Ổ QUẠT GIÓ CABIN
1384 971505H104 QUẠT THỔI GIÓ CABIN
1385 971515H000 VỎ HỘP NHỰA TRÊN QUẠT THỔI GIÓ CABIN
1386 971525H000 VỎ HỘP NHỰA TRÁI QUẠT THỔI GIÓ CABIN
1387 971525H100 VỎ HỘP NHỰA PHẢI QUẠT THỔI GIÓ CABIN
1388 971555H001 MÔ TƠ QUẠT GIÓ CABIN
1389 971565H000 CÁNH QUẠT Ổ QUẠT GIÓ CABIN
1390 971575H000 BỘ ĐIỀU KHIỂN QUẠT GIÓ CABIN
1391 971615H000 ỐNG NỐI GIÓ TRONG TÁP LÔ
1392 972104B000 BỘ SƯỞI
1393 972114B110 LÕI BỘ SƯỞI
1394 972115H000 VỎ HỘP CHIA GIÓ TRÁI
1395 972125H000 VỎ HỘP CHIA GIÓ PHẢI
1396 972135H001 LÕI BỘ SƯỞI (KHÔNG HỘP NHỰA)
1397 972205H001 BỘ SƯỞI NGUYÊN BỘ (CÓ HỘP NHỰA)
1398 972565H000 MÔ TƠ ĐIỀU KHIỂN HƯỚNG GIÓ TRONG QUẠT LẠNH CABIN
1399 974115H000 ỐNG GIÓ TRONG TÁP LÔ, TRÁI
1400 974915H000 ỐNG GIÓ TRONG TÁP LÔ
1401 975515H000 ỐNG DẪN VÀO KÉT SƯỞI, TRÁI
1402 975615H000TH CỬA GIÓ SƯỞI NGẮN TÁP LÔ, TRÁI
1403 975625H000TH CỬA GIÓ SƯỞI NGẮN TÁP LÔ, PHẢI
1404 976064B061 DÀN NÓNG
1405 976064F100 DÀN NÓNG
1406 976205H001 CỬA GIÓ TRÊN KHUNG TÁP LÔ
1407 977014F100 MÁY NÉN GA LẠNH D4BH
1408 977014F200 MÁY NÉN GA LẠNH D4CB
1409 977134A010 DÂY CUROA ĐIỀU HÒA
1410 977304F150 BỘ QUẠT DÀN NÓNG
1411 977374F100 CÁNH QUẠT LÀM MÁT
1412 977864F150 MÔ TƠ QUẠT DÀN NÓNG
1413 981104F000 MÔ TƠ GẠT MƯA
1414 981205H100 MÔ TƠ + THANH TRUYỀN GẠT NƯỚC
1415 981215H100 THANH TRUYỀN GẠT MƯA
1416 981305H100 CẦN + CHỔI GẠT NƯỚC KÍNH TRƯỚC, TRÁI
1417 981315A101 MÔ TƠ GẠT MƯA
1418 981315H100 CẦN GẠT MƯA TRÁI
1419 981315H110 CẦN GẠT NƯỚC KÍNH TRƯỚC, TRÁI (KHÔNG CÓ VÒI XỊT NƯỚC KÍNH)
1420 981375A100 CHỤP GIÀN CHUYỀN GẠT NƯỚC
1421 981405H100 CẦN + CHỔI GẠT NƯỚC KÍNH TRƯỚC, PHẢI
1422 981405H200 CẦN + CHỔI GẠT NƯỚC KÍNH, PHẢI
1423 981415H100 CẦN GẠT MƯA, PHẢI
1424 981415H110 CẦN GẠT NƯỚC KÍNH TRƯỚC, PHẢI (KHÔNG CÓ VÒI XỊT NƯỚC KÍNH)
1425 982004F000 THANH TRUYỀN GẠT MƯA
1426 982104B000 THANH TRUYỀN GẠT MƯA
1427 983005H112 BÌNH VÀ MÔ TƠ XỊT NƯỚC KÍNH
1428 983104B010 CẦN GẠT MƯA, TRÁI
1429 983104F000 CẦN GẠT MƯA, TRÁI
1430 983204B010 CẦN GẠT MƯA, PHẢI
1431 983204F000 CẦN GẠT MƯA, PHẢI
1432 983205H000 NẮP BÌNH NƯỚC XỊT KÍNH
1433 983305H000 NÚM XỊT KÍNH CHẮN GIÓ, TRÁI
1434 983315H000 VÒI NƯỚC XỊT KÍNH
1435 983405H000 NÚM XỊT KÍNH CHẮN GIÓ, PHẢI
1436 983504F000 CHỔI GẠT MƯA TRƯỚC TRÁI
1437 983505H310 CO NỐI VÒI NƯỚC XỊT KÍNH
1438 983525H000 ỐNG NỐI VÒI NƯỚC XỊT KÍNH, PHẢI
1439 9836022020 CHỔI GẠT MƯA
1440 983604A000 CHỤP CẦN GẠT NƯỚC
1441 983604F000 CHỔI GẠT MƯA TRƯỚC PHẢI
1442 9836122000 CAO SU GẠT MƯA
1443 983704F000 NÚM XỊT KÍNH CHẮN GIÓ. TRÁI
1444 983704F500 NÚM XỊT KÍNH CHẮN GIÓ. PHẢI
1445 983705H200 MÔ TƠ BÌNH NƯỚC XỊT KÍNH
1446 985104B000 MÔ TƠ BƠM NƯỚC RỬA KÍNH
1447 986104B000 BÌNH RỬA NƯỚC KÍNH CHẮN GIÓ
1448 986104F000 BÌNH RỬA NƯỚC KÍNH CHẮN GIÓ
1449 988005H000 MÔ TƠ NÂNG KÍNH CỬA, TRÁI
1450 989005H000 MÔ TƠ NÂNG KÍNH CỬA, PHẢI
1451 991305H200 PULY TĂNG ĐƯA DÂY CU ROA LỐC LẠNH
1452 991325H000 PULY TĂNG ĐƯA DÂY CU ROA LỐC LẠNH
1453 991345H001 DÂY CUROA ĐIỀU HÒA D4AL
1454 991955H000 NẮP CHỤP ỐNG GA BỘ QUẠT LẠNH
1455 992105K000 BỘ DÀN LẠNH CÓ VỎ MOBIS
1456 992145H030 LÕI DÀN LẠNH
1457 992155H001 VỎ Ổ QUẠT LẠNH CABIN
1458 992165H000 VỎ TRÊN DÀN LẠNH
1459 992175H000 VỎ DƯỚI DÀN LẠNH
1460 992185H030 VAN TIẾT LƯU
1461 992195H001 ĐIỆN TRỞ LÕI SƯỞI
1462 992255K000 CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ MÁY LẠNH
1463 992305H100 KÉT DÀN NÓNG
1464 992305H101 KÉT GIÀN NÓNG (CÓ MÔ TƠ, CÁNH QUẠT, BỌC GIÓ, BÁT)
1465 992305K100 KÉT GIÀN NÓNG (CÓ MÔ TƠ, CÁNH QUẠT, BỌC GIÓ, BÁT) (ĐỜI 2014)
1466 992315H100 DÀN NÓNG
1467  992315K100 KÉT GIÀN NÓNG (2014)
1468 992325H110 BỘ QUẠT + MÔ TƠ DÀN NÓNG
1469 992325H700 BỘ QUẠT + MÔ TƠ DÀN NÓNG
1470 992355H700 BỌC GIÓ KÉT GIÀN NÓNG (SẮT)
1471 992435H110 MÔ TƠ QUẠT DÀN NÓNG
1472 992445H110 CÁNH QUẠT DÀN NÓNG
1473 992455H110 HỌNG HƯỚNG GIÓ DÀN NÓNG
1474 992505H000 LỐC LẠNH
1475 992505H030 LỐC LẠNH
1476 992505H300 MẶT HÍT LỐC LẠNH
1477 992615H301 LỌC GA LẠNH
1478 992715H210 VAN ĐIỆN TỪ
1479 993315H101 ỐNG GA LẠNH (NHÔM)
1480 993325H702 ỐNG GA LẠNH (SU)
1481 993625H102 ỐNG GA LẠNH 2 (SU)
1482 AA85061250 BƠM NƯỚC ĐỘNG CƠ (OLD MODEL)
1483 AA8A115201 KÉT NƯỚC
1484 AA8A115210 BỌC GIÓ KÉT NƯỚC
1485 AA8A116460 ĐĨA BỐ LY HỢP D4DB-D (5 LÒ XO LỚN)
1486 AA8A125200 LÁP DỌC SAU
1487 AA8A127110 BỘ CÙI DĨA CẦU SAU (7 X 43)
1488 AA8A141952 XY LANH CÁI LY HỢP
1489 AA8A316460 ĐĨA LY HỢP (LÁ COL) (275D-14R)
1490 K5677145000 BỘ TRỤC XOAY BÁNH XE NGUYÊN BỘ (ẮC CU DÊ)
1491 K5677145600 BỘ TRỤC XOAY BÁNH XE NGUYÊN BỘ (ẮC CU DÊ)
1492 ND002Q000127 TEM CHỮ
1493 ND002Q000128 TEM CHỮ
1494 ND002Q000147 TEM CỬA
1495 QD41452T00050 LÒ XO ĐỒNG TỐC SỐ 2 & 3
1496 QD41460T00030 ĐẦU TRÂU HỘP SỐ
1497 QD43021T00200 ĐUÔI CÁ CẦU SAU (WHITOUT P.T.O)
1498 QD43225T00020 BẠC ĐẠN ĐẦU CƠ HỘP SỐ
1499 QD43242T00050 BẠC ĐẠN ĐŨA BÁNH RĂNG SỐ LÙI
1500 QD43280T00110 BÁNH RĂNG SỐ 4 THƯỚC TẦNG TRÊN
1501 QD43360T00240 HÀM RĂNG VÀNG ĐỒNG TỐC SỐ 2 & 3
1502 QD43361T00190 VÒNG NGOÀI ĐỒNG TỐC SỐ 2 & 3
1503 QD43371T00040 RUỘT ĐỒNG TỐC 1 & SỐ LÙI
1504 QD43374T00280 RUỘT ĐỒNG TỐC 2 & 3
1505 QD43381T00030 VÒNG NGOÀI ĐỒNG TỐC SỐ 1 & SỐ LÙI
1506 QD43382T00031 VÒNG NGOÀI ĐỒNG TỐC SỐ 4 & 5
1507 QD43389T00010 HÀM RĂNG VÀNG ĐỒNG TỐC SỐ 1& SỐ LÙI
1508 QD43425T04170 BẠC ĐẠN THƯỚC TẦNG DƯỚI, TRƯỚC
1509 QD43511T00030 BÁNH RĂNG SỐ LÙI
1510 QD43511T00390 BÁNH RĂNG SỐ LÙI TRÊN TRỤC SỐ LÙI
1511 QD43531T07080 BÁNH RĂNG TỐC ĐỘ (GẮN CHỖ HỘP DỐ)
1512 QD43666T00120 CÀNG CUA SỐ 2 & 3
1513 S5175544520 BULOONG TẮC KÊ TRƯỚC TRÁI 2.5 TẤN
1514 S5175545200 BULOONG TẮC KÊ TRƯỚC 2,5 TONO
1515 S5277545210 BULOONG TẮC KÊ SAU PHẢI 2,5 TON

 Comments are closed.